Chuyên mục: Thông báo & tuyển sinh

1 2 3 4 27 20 / 267 Bài viết

THÔNG BÁO: Tiếp tục tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học

Hiện nay, Trường Đại học PCCC đang triển khai thực hiện công tác tuyển sinh. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid đang diễn biến phức tạp, nhiều cá [...]

THÔNG BÁO: KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VÀ XÁC NHẬN NHẬP HỌC ĐẠI HỌC PCCC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021

Căn cứ Kết quả xét tuyển Đại học PCCC hệ chính quy năm 2021, Trường Đại học PCCC thông báo điểm trúng tuyển xét tuyển Phương thức 3 và kế hoạch xác nh [...]

Kết quả thi tuyển sinh đào tạo đại học bằng thứ 2 – Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy theo Đề án 01/ĐA-BCA ngày 06/01/2020

Trường Đại học PCCC thông báo điểm thi tuyển sinh đào tạo đại học bằng thứ 2 – Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy theo Đề án 01/ĐA-BCA ngày 06/01/202 [...]

THÔNG BÁO: Tuyển sinh Trung cấp PCCC hệ ngoài ngành Công an năm 2021

Căn cứ Thông báo số 866/TB-T06-P3 ngày 01/9/2021 của Trường đại học phòng cháy chữa cháy, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thông báo xét tuyển tuyể [...]

THÔNG BÁO: Tuyển sinh hệ đào tạo Thạc sĩ năm 2021 – 2022

Căn cứ Thông báo số 865/TB-T06-P3 ngày 01/9/2021 của Trường đại học phòng cháy chữa cháy. Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thông báo tuyển sinh hệ [...]

THÔNG BÁO Điều chỉnh chỉ tiêu xét tuyển theo phương thức 3  tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2021

BỘ CÔNG AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC PCCC                   Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc   [...]

THÔNG BÁO Về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy trong ngành Công an năm 2021

  THÔNG BÁO ĐĂNG WEBSITE Về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy trong ngành Công an năm 2021   Trường Đại học Phòng chá [...]

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI Tìm hiểu truyền thống Trường Đại học PCCC 45 năm xây dựng và phát triển (1976- 2021)

Câu 1: Ngày truyền thống Trường Đại học PCCC được xác định là ngày, tháng, năm nào? Ý nghĩa của việc xác định Ngày truyền thống Trường Đại học PCCC. [...]

THÔNG BÁO: Về việc nộp bài dự thi tìm hiểu 45 năm Trường Đại học PCCC

Căn cứ Kế hoạch số 1302/KH-T06-P2 ngày 06/11/2020 của Trường Đại học PCCC về việc phân công nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức thực hiện nội dung các hoạt động [...]

THÔNG BÁO: Kết quả trúng tuyển theo phương thức 1 Đại học PCCC hệ Chính quy tuyển mới năm 2021

Căn cứ Hướng dẫn số 427/X02-P2 ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Cục đào tạo về tuyển sinh Công an nhân dân năm 2021; Căn cứ Công văn số 1655/X02-P2 ngày 1 [...]
1 2 3 4 27 20 / 267 Bài viết