Chuyên mục: Giới thiệu

Lịch sử phát triển

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY NHỮNG DẤU MỐC LỊCH SỬ ****************** PHẦN THỨ NHẤT THỜI KỲ TIỀN THÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY [...]
Về nhà trường

Về nhà trường

Trư­ờng Đại học Phòng cháy chữa cháy ra đời và trưởng thành trong khói lửa của cuộc chiến tranh, từ tiền thân: Tổ Giáo dục Phòng cháy, chữa cháy (9-19 [...]

TỔ CHỨC BỘ MÁY

I. BAN GIÁM HIỆU Hiệu trưởng: Thiếu tướng, TS. Lê Quang Bốn Phó Hiệu trưởng: Đại tá, TS. Phạm Văn Năm Đại tá, TS. Lê Quang Hải Đại tá, [...]

Cơ sở vật chất

Các phòng học: Hiện tại, Trường Đại học PCCC có nhiều phòng học trong đó có một số phòng học chuyên môn như: vẽ kỹ thuật, ngoại ngữ, thực hành tin học [...]
4 / 4 Bài viết