Chuyên mục: ĐÀO TẠO

1 3 4 5 6 7 40 50 / 392 Bài viết

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Họ và tên học viên: PHAN ĐỨC TÙNG 2. Giới tính: Nam Ngày sinh: 18/01/1982 Nơi sinh: xã Vân Trục, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc Quyết đị [...]

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Họ và tên học viên: ĐỖ THÀNH ĐẠT 2. Giới tính: Nam Ngày sinh: 19/10/1985 Nơi sinh: Thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Quyết [...]

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Họ và tên học viên: Trịnh Thế Tuấn: 2. Giới tính: Nam. Ngày sinh: 10/05/1991. Nơi sinh: Đông Quang, Đông Sơn, Thanh Hóa. Quyết định công [...]

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với khu đô thị cổ Hội An tỉnh Quảng Nam

1. Họ và tên học viên: Võ Việt Dũng  2. Giới tính: Nam 3. Ngày, tháng, năm sinh: 04/5/1979 4. Nơi sinh: Quảng Nam 5. Quyết định công nhận trú [...]

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Công tác kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy các cơ sở trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Họ và tên học viên: PHẠM VĂN DŨNG 2. Giới tính: Nam Ngày sinh: 18/4/1974. Nơi sinh: Đồng Quang, Gia Lộc, Hải Dương. Quyết định công nhận [...]

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các Chùa trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Họ và tên học viên: Trần Cảnh Tân. Giới tính: Nam. Ngày sinh: ngày 16 tháng 07 năm 1982. Nơi sinh: xã Nghi Đức - thành phố Vinh - tỉnh Ng [...]

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Họ và tên học viên: Nguyễn Tuấn Anh Giới tính: Nam Ngày sinh: 02/02/1990 Nơi sinh: Giáp Lai, Thanh Sơn, Phú Thọ Quyết định công nhận t [...]

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Nam Định

Họ và tên học viên: VƯƠNG VĂN KHÔI. 2. Giới tính: Nam Ngày sinh: 02/09/1991. Nơi sinh: Hải Đường, Hải Hậu, Nam Định. Quyết định công [...]
1 3 4 5 6 7 40 50 / 392 Bài viết