Triển khai công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Xây dựng trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và PCCC

 


Dự Hội nghị có Trung tướng Bùi Văn Thành – Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Lê Quang Hùng – Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Cùng dự có lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ; Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và các đơn vị chức năng của hai Bộ…

Ngày 11/12/2015, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 2266/TTg-NC về việc tăng cường công tác PCCC, trong đó giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu, ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, đầu tư xây dựng và PCCC đối với các dự án, công trình theo quy định của pháp luật. 

 
 Thứ trưởng Bùi Văn Thành phát biểu tại Hội nghị.


Tại Hội nghị, các đơn vị chức năng của hai Bộ đã thảo luận, đánh giá tình hình cháy, nổ phức tạp trong những năm qua, đồng thời chỉ rõ những khó khăn, bất cập liên quan đến công tác đầu tư cơ sở hạ tầng; thống nhất các biện pháp tăng cường chức năng quản lý Nhà nước về công tác PCCC; xác định cụ thể các nội dung cơ bản của Dự thảo Quy chế phối hợp giữa hai Bộ. Trong đó, tập trung vào một số vấn đề trọng tâm liên quan đến vấn đề quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, thẩm duyệt, cấp phép; quy hoạch; vấn đề xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, nghiên cứu khoa học liên quan đến đầu tư xây dựng, công tác PCCC và lộ trình tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp.

 
 Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng với các đại biểu dự Hội nghị.


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Thành khẳng định: Việc xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Xây dựng trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng và PCCC là hết sức thiết thực, cần sớm đưa vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong công tác PCCC, đảm bảo ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội, đáp ứng kịp thời sự phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước. 

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, các cơ quan chức năng của hai Bộ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá cụ thể và xác định đúng thực trạng, những bất cập từ góc độ quản lý đối với công tác PCCC; từ đó rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở để tổ chức thực hiện. Đặc biệt, cần chú trọng đến quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng, quy hoạch hạ tầng đô thị hiện nay. Sớm hoàn thiện phạm vi, nội dung và lộ trình tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Xây dựng trong công tác quản lý Dự án đầu tư xây dựng và PCCC đối với các dự án, công trình.

Phan Anh

 


Mít-tinh Kỷ niệm 63 năm Ngày Quốc khánh Vương quốc Campuchia
Bộ môn Pháp luật, nghiệp vụ CAND tổ chức Hội giảng học kỳ II năm học 2015 – 2016
Nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động