“Nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác, đề cao trách nhiệm người đứng đầu”

 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Lễ bế mạc.

Trong bài phát biểu kết luận, Bộ trưởng Tô Lâm đã nhấn mạnh các vấn đề lớn, yêu cầu toàn lực lượng hoàn thành trong năm 2018. Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã trao Cờ Thi đua của Chính phủ và Bộ Công an tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017.

 

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tô Lâm trao Cờ đơn vị xuất sắc

trong phong trào thi đua năm 2017 của Chính phủ tặng Công an các đơn vị, địa phương.

 

Trong ngày làm việc thứ 2, Hội nghị tiếp tục thảo luận, tập trung đánh giá thẳng thắn, nhìn nhận trên từng mặt công tác để làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế; đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác công an năm 2018.

 

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương những thành tích, kết quả công tác mà Công an các đơn vị, địa phương và toàn lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã đạt được trong năm 2017. 

 

Những kết quả này là rất to lớn, quan trọng, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CAND có quyền tự hào về những đóng góp vào thành quả chung của đất nước để có thêm niềm tin, động lực, sức mạnh và ý chí tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, với mục tiêu “Bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia; phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”, đòi hỏi lực lượng CAND phải thường xuyên nắm bắt, nhận thức sâu sắc những diễn biến tình hình, dự báo đúng, chính xác những nguy cơ, thách thức mới đặt ra, lường trước những tình huống phức tạp có thể xảy ra ở nhiều cấp độ khác nhau. Từ đó, xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, chủ động triển khai các chủ trương, giải pháp, phương án phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra.

 

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh 3 vấn đề lớn mà Bộ Công an sẽ tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới là tiếp tục xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu và điều kiện đảm bảo để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra; tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2018; nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, cải tiến lãnh đạo, chỉ huy để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Trong đó, Bộ trưởng Tô Lâm đặc biệt lưu ý, các cấp uỷ đảng trong CAND cần tiếp tục cụ thể hoá chủ trương “gương mẫu, đi đầu” trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thường xuyên kiểm điểm “tự soi, tự sửa” trong sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ. Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an xác định năm 2018 là “Năm công tác tổ chức, cán bộ” và tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, xây dựng Đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” báo cáo Bộ Chính trị. Tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấp hành Điều lệnh CAND, đi đôi với quan tâm làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, thực hiện tốt chính sách cán bộ. Ngoài ra, phải làm tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp uỷ chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế – xã hội…

Sau Hội nghị này, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những ý kiến chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư và Kết luận của lãnh đạo Bộ Công an. Bên cạnh đó, cần chỉ đạo quyết liệt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và các lễ hội đầu xuân; tập trung phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hình sự, ma tuý, kinh tế, tham nhũng, trộm cắp, tội phạm buôn lậu, sản xuất hàng giả, hàng cấm; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ, đốt pháo nổ trái phép, đảm bảo an ninh, trật tự nhũng nơi vui chơi, giải trí công cộng, các lễ hội để nhân dân vui Tết, đón Xuân bình yên, an toàn.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng lưu ý Công an các đơn vị, địa phương cần chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để cán bộ, chiến sĩ vui Xuân, đón Tết, nhất là ở các đơn vị trực tiếp chiến đấu, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; tổ chức thăm hỏi các đồng chí cán bộ Công an lão thành, cán bộ hưu trí, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018 và kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết, nhất trí, nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, với phương châm hành động “Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2017, toàn lực lượng CAND có 119 Công an đơn vị, địa phương được khen thưởng; trong đó có 21 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 98 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Bộ.

 

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua

“Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017của Bộ Công an tặng Công an các đơn vị, địa phương

 

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua

“Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017 của Bộ Công an tặng Công an các đơn vị, địa phương.

 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng

Bộ Công an trao Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua

“Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017 của Bộ Công an tặng Công an các đơn vị, địa phương.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua- khen thưởng

Bộ Công an trao Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 

năm 2017 của Bộ Công an tặng Công an các đơn vị, địa phương.

 

  Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua

“Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017 của Bộ Công an tặng Công an các đơn vị, địa phương.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành trao Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua

“Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017 của Bộ Công an tặng Công an các đơn vị, địa phương.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua

“Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017 của Bộ Công an tặng Công an các đơn vị, địa phương.

     

BBT

 

 

Sáng đẹp hình ảnh người chiến sỹ Công an trong thời đại Hồ Chí Minh
Trường Đại học PCCC đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Nâng cao văn hóa ứng xử trong Công an nhân dân