Đoàn giám sát của Quốc hội về phòng cháy, chữa cháy làm việc với các Bộ

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng đoàn giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga chủ trì cuộc làm việc.

Báo cáo với Đoàn giám sát, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, thời gian qua, công tác PCCC, trong đó có công tác PCCC rừng đã được các bộ, ngành, địa phương quan tâm. Nhìn chung, các địa phương đã nghiêm túc triển khai thực hiện Luật Phòng PCCC, Nghị định số 09/2006/NĐ-CP và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các biện pháp cấp bách PCCC rừng. Nhiều giải pháp PCCC rừng được triển khai đồng bộ từ Trung ương tới các địa phương đã phát huy hiệu quả, hạn chế cơ bản tình trạng cháy rừng, cháy lan, cháy lớn. Tuy nhiên, hiện cả nước vẫn có khoảng 6,9 triệu ha rừng có nguy cơ dễ xảy ra cháy do có lớp vật chất cháy lớn. Cùng với đó là, thời tiết những năm gần đây diễn biến phức tạp, khô hạn kéo dài diễn ra trên diện rộng, nhiều khu vực thường xuyên ở cấp cảnh báo cháy rừng cấp IV, VI (cấp cực kỳ nguy hiểm). Người dân sống trong rừng và khu vực gần rừng ngày càng nhiều cùng các hoạt động đốt nương làm rẫy, đốt đồng cỏ gây cháy lan vào rừng cũng là tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng cao.

 

 

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An cho biết, tình hình cháy nổ trong khuôn viên trụ sở và tại các trường học trên toàn quốc được bảo đảm an toàn, không có sự cố đáng tiếc về người và tài sản xảy ra. Ý thức trách nhiệm về công tác PCCC của cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên có nhiều chuyển biến tích cực, chấp hành đúng các quy định của Luật PCCC và các văn bản có liên quan… Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, phổ biến kỹ năng về PCCC tại các cơ sở giáo dục chưa được tổ chức thường xuyên, liên tục. Công tác phối hợp tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ về PCCC ở một số đơn vị, trường học chưa được quan tâm thực hiện…

Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan ban hành 6 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, 139 tiêu chuẩn quốc gia về PCCC; phê duyệt 9 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia liên quan đến hoạt động PCCC…

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung cho biết, thực hiện nhiệm vụ PCCC, Bộ đã chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1166/QĐ-TTg về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm giai đoạn 2016-2020; chủ trì thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn xã hội, PCCC, phòng chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2016 – 2020. Trong giai đoạn 2014 – 2018, tổng vốn đầu tư cho lĩnh vực PCCC là 2.433,140 tỷ đồng. Các chương trình mục tiêu, dự án được đầu tư trong thời gian qua từng bước hiện đại hóa trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, nâng cao năng lực cho lực lượng PCCC. Qua đó, góp phần hạn chế được số vụ và thiệt hại do cháy nổ gây ra, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân…

Đoàn giám sát đánh giá cao nỗ lực của các bộ trong thực hiện chính sách pháp luật về PCCC. Nhận thức của người dân, của các bộ, ngành địa phương trong công tác PCCC đã được nâng lên, góp phần làm giảm thiểu những thiệt hại do PCCC gây ra. Để giảm thiểu những thiệt hại do các vụ cháy gây ra, các ý kiến đề nghị cần đặc biệt quan tâm đến công tác phòng ngừa. Liên quan đến việc ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC, thành viên Đoàn giám sát đề nghị cần làm rõ, với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện nay đã bảo đảm đầy đủ chưa? Việc triển khai thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn như thế nào? Một số ý kiến đề nghị, cần làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi để xảy ra những vụ cháy rừng, bởi trong các báo cáo, trách nhiệm này chưa được thể hiện rõ…

 

Tiếp tục chi viện y, bác sĩ Công an nhân dân tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam
KHÔNG QUẢN HIỂM NGUY CỨU NGƯỜI TRONG HỎA HOẠN
Cục Cảnh sát PCCC vaø CNCH sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018