Khoa Phòng cháy tập huấn nghiệp vụ cho Cảnh sát PCCC tỉnh Vĩnh Phúc

Trong 6 ngày, từ ngày 20/7 đến ngày 25/7, các giáo viên và học viên cùng ôn lại lý luận cơ bản thuộc chuyên môn kiểm tra an toàn về PCCC, hướng dẫn tuyên truyền xây dựng phong trào toàn dân PCCC và công tác điều tra, xử lý vụ cháy, cùng thảo luận và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong công tác phòng cháy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Với yêu cầu đặt ra phải nâng cao chất lượng người học, mỗi cán bộ chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, hơn nữa đây là lần thứ hai Khoa Phòng cháy thực hiện giảng dạy cho cán bộ phòng cháy tỉnh Vĩnh Phúc do vậy quá trình giảng dạy các giáo viên đã tổ chức nội dung thực hành ngắn, thảo luận kết quả thực hành để rút kinh nghiệm và hoàn thiện hồ sơ thực hiện nhiệm vụ. Ở nội dung tập huấn tuyên truyền xây dựng phong trào toàn dân PCCC, giáo viên yêu cầu học viên trực tiếp thực hiện tuyên truyền thông qua các đoạn phim, các hình ảnh và rút kinh nghiệm thực hiện, sau đó hướng dẫn viết bài tuyên truyền PCCC có kết hợp sử dụng hình ảnh. Ở nội dung kiểm tra an toàn về PCCC, giáo viên yêu cầu học viên tổ chức kiểm tra thực tế và phải lập thành biên bản, sau đó rút kinh nghiệm về kết cấu, nội dung biên bản. Ở nội dung xử lý vi phạm quy định về PCCC, giáo viên yêu cầu học viên xác định hành vi vi phạm trên cơ sở biên bản kiểm tra an toàn PCCC đã lập, căn cứ vi phạm, căn cứ xử lý và trình tự tiến hành sau đó rút kinh nghiệm thực hiện.

 

 

Kết thúc khóa học, các học viên là các cán bộ đã trải nghiệm qua thực tế công tác kiểm tra an toàn về PCCC, hướng dẫn tuyên truyền xây dựng phong trào toàn dân PCCC và công tác điều tra, xử lý vụ cháy song cũng tích tụ, bổ sung những nội dung kiến thức còn tồn tại, hạn chế. Khóa học được các học viên đánh giá cao về mặt chuyên môn và trách nhiệm của giảng viên trong đó đặc biệt đánh giá cao về việc sử dụng phương pháp thực hành trong giảng dạy, giúp học viên dễ hiểu, có thể thực hiện được ngay trong thực tiễn.

Lương Khắc Vọng

Các phương thức xét tuyển vào các trường Công an nhân dân (CAND) năm 2021
Hội thảo nâng cao chất lượng học tập của học viên trường Đại học PCCC
Giáo viên Trường Đại học PCCC tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm với Phòng Cảnh sát PCCC số 13, Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội về đảm bảo an toàn PCCC các thiết bị điện