Phối hợp Tổng cục VIII giảng dạy nghiệp vụ PCCC – CNCH

 

Trong nội dung Tổ chức công tác phòng cháy tại các đơn vị thuộc Tổng cục như trường giáo dưỡng, trại giam…, giáo viên giảng dạy đã gắn lý luận với thực tiễn thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể như: Lập hồ sơ quản lý công tác PCCC; tổ chức kiểm tra an toàn PCCC; thành lập và duy trì hoạt động của đội PCCC cơ sở; tổ chức lập và thực tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ sở.

Trong nội dung Tổ chức công tác chữa cháy và CNCH, các giáo viên giảng dạy về tổ chức hoạt động chữa cháy tại các đơn vị và mối quan hệ phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó là việc tổ chức chữa cháy, CNCH trong một số tình huống như cháy, nổ, sập đổ trong buồng giam phạm nhân, nhà ăn… Nội dung giảng dạy sát hợp, kết hợp nội dung thực hành đã củng cố lý thuyết công tác PCCC&CNCH của lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị thuộc Tổng cục VIII. 

 

 

Trong những năm qua, Tổng cục VIII đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng phương án các tình huống và tổ chức thực hiện xử lý trong đó có tình huống cháy, nổ, sự cố sập đổ. Kiến thức được trao đổi qua bài giảng về công tác PCCC&CNCH đã góp phần củng cố, bổ sung để người học hoàn thiện phương án, phục vụ công tác chuyên môn.

Lương Khắc Vọng – Phạm Tiến

 

 

Bế giảng lớp Cao học khóa 3 niên khóa 2013 – 2015
Bế giảng lớp Bồi dưỡng Kiến thức Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khóa 4
Bế giảng lớp Bồi dưỡng Kiến thức PCCC và CNCH Khóa 22