Khoa Phòng cháy dự giờ, kiểm tra giảng dạy của giáo viên

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2015 – 2016; theo kế hoạch được lãnh đạo Khoa duyệt, trong đợt 1 học kỳ I, lãnh đạo và các giáo viên trong Khoa sẽ kiểm tra đột xuất, dự giờ của các giáo viên trợ giảng nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, với các nội dung:

– Hồ sơ giáo án bài giảng.

– Nội dung giáo án bài giảng phù hợp với chương trình, đối tượng.

– Khả năng sư phạm và có kiến thức chuyên môn phục vụ giảng dạy.

– Lịch trình giảng dạy phù hợp với chương trình chi tiết môn học.

 

Trong các ngày từ 11/9 đến 21/9, Khoa Phòng cháy đã dự giảng 04 đồng chí là giáo viên trợ giảng, thời gian dự giảng của mỗi giáo viên từ 01 đến 02 tiết học, hình thức dự giảng đột xuất, không báo trước cho giáo viên.

 

 

Khoa Phòng cháy dự giảng tiết 5, ngày 11/9/2015, lớp DS5 do đồng chí Lương Anh Tuấn giảng dạy

 

Kết thúc đợt dự giảng, ngày 21/9, Khoa Phòng cháy đã tổ chức cuộc họp đóng góp ý kiến để giáo viên thực hiện giảng dạy rút kinh nghiệm. Dưới sự chủ trì của đồng chí Thiếu tá Nguyễn Đức Việt, các thành viên tham gia dự giảng đã thống nhất:

– Đánh giá cao ý thức trách nhiệm trong tổ chức công tác giảng dạy, chuẩn bị hồ sơ giáo án của các giáo viên đã được dự giảng, trong đó đặc biệt là đồng chí Lương Anh Tuấn, Đinh Công Hưng đã có nhiều cố gắng trong chuẩn bị slide, video, học cụ phục vụ việc giảng dạy.

– Kiến thức và phương pháp giảng dạy của mỗi giáo viên phù hợp với đối tượng giảng dạy.

– Về tiến độ giảng dạy phù hợp với chương trình và thời gian đào tạo.

 

Bên cạnh đó, quá trình giảng dạy cũng còn một số tồn tại, cần phải khắc phục:

– Khi kiểm tra bài cũ, giáo viên cho điểm đối với học viên được kiểm tra.

– Trình bày bảng cần khoa học và logic.

– Cần giới thiệu các nguồn tài liệu tham khảo phục vụ bài giảng.

 

Trong thời gian tới, Khoa Phòng cháy tiếp tục triển khai:

– Dự giờ đối với các giáo viên, bao gồm cả giáo viên đã dự giờ và dự giờ nhiều lần trong quá trình giảng dạy của học phần.

– Khi có yêu cầu dự giờ, các giáo viên trong Khoa có mặt đủ và tổ chức đóng góp ý kiến với giáo viên được dự giờ ngay sau khi kết thúc giảng dạy.

– Mời các đơn vị chức năng, các giáo viên có kinh nghiệm trong trường tham gia dự giảng cùng Khoa.

 

Trong buổi góp ý, đồng chí Lương Anh Tuấn có ý kiến mong muốn được giáo viên trong Khoa tham gia dự giảng để góp ý tiến bộ hơn. Đây cũng là ý kiến chung của giáo viên trong Khoa nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các môn học chuyên ngành phòng cháy.

Khắc Vọng (K2) 

Học viên khóa D30 đi thực tế tại Tổng kho xăng dầu Đức Giang
Kế hoạch khảo thí 2
Kiểm tra chuyên đề việc quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ năm học 2017 – 2018