Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuật PCCC tổ chức thực hành các loại hệ thống báo cháy tự động cho học viên khóa KN2

 

Nhằm mục đích củng cố kiến thức đã học về các hệ thống báo cháy tự động, học viên được giáo viên hướng dẫn quan sát, tìm hiểu nhân diện các bộ phận chính, nguyên lý hoạt động và  quy trình sử dụng của các hệ thống chữa cháy tự động như hệ thống báo cháy tự động Nohmi, Hochiki, NetworX, Nittan,…được  trang bị tại phòng thực hành.

 

Trong quá trình thực hành, các nhóm học viên được trực tiếp lắp đặt các thiết bị trong hệ thống và thực hiện quy trình vận hành, khắc phục một số lỗi có thể xảy ra trong quá trình lắp đặt và vận hành các hệ thống báo cháy tự động thông thường.

 

 

 

Các buổi thực hành đã thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Kết thúc buổi thực hành các học viên khóa KN2 đã nắm vững thêm các kiến thức về các hệ thống báo cháy tự động đã học.

Văn Thành – Hữu An( K1)

 

  

Giáo viên Trường Đại học PCCC tổ chức cho học viên đi thực tế môn học “Những vấn đề cơ bản về chỉ huy chữa cháy”
Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 khóa 2 năm 2017
Khoa tự động và phương tiện kỹ thuật PCCC: Các giáo viên tăng cường công tác thực tế PCCC tại cơ sở.