Khoa chữa cháy tổ chức cho học viên lớp K39A chuyên ngành phòng cháy đi thực tế tại Phòng Cảnh sát PCCC số 9 – Cảnh sát PCCC Tp. Hà Nội

 

Trong buổi thực tế, tập thể lớp đã được báo cáo viên giới thiệu về công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, công tác huấn luyện tại đội chữa cháy, quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong công tác chữa cháy cũng như công tác truyền tiếp nước trên đám cháy.

 

 

Ngoài ra các học viên trong lớp cũng được báo cáo viên giới thiệu về các phương tiện, cơ cấu tổ chức của Phòng Cảnh sát PCCC số 9.

 

 

 

 

Kết thúc buổi thực tế các học viên đã hiểu rõ được các hoạt động tại đơn vị chữa cháy, công tác huấn luyện tại đơn vị chữa cháy để bổ sung kiến thức cho mình trước khi ra trường công tác.

 

                                                                                                       Bùi Hà (K3)

 

Khoa Tự động và Phương tiện kỹ thuật PCCC tổ chức Hội giảng cấp Khoa, học kỳ II năm học 2014 – 2015.
Khoa Chữa cháy tổ chức cho học viên KN1 – Cơ sở 3 đi thực tế môn học
Học viên khóa D29 đi thực tế tại Khu công nghiệp Từ Liêm – Hà Nội