Triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên trường Đại học PCCC

 

 

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác lấy ý kiến phản hồi, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Chính trị CAND đã ban hành nhiều văn bản liên quan. Theo đó, Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC đã ban hành Quyết định số 184/QĐ-T34-P9 về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, ý kiến phản hồi từ cựu học viên và nhà tuyển dụng lao động về hoạt động đào tạo của nhà trường.

 

Đây là một trong những hoạt động quan trọng, nhằm đánh giá chất lượng đội ngũ giảng viên, đảm bảo thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn của giảng viên, tăng cường tinh thần trách nhiệm của người học. Việc lấy ý kiến phản hồi của người học đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên chính là cung cấp nhưng thông tin ngược để giảng viên kiểm tra lại, điều chỉnh hoạt động của mình, thông qua đó phát huy những ưu điểm, thế mạnh, đồng thời khắc phục tồn tại hạn chế nhằm cải thiện chất lượng của hoạt động giảng dạy. Đồng thời tạo thêm kênh thông tin giúp lãnh đạo nhà trường có thêm cơ sở nhận xét, đánh giá giảng viên, góp phần ngăn ngừa tình trạng tiêu cực trong giảng dạy, phát hiện và nhân rộng những điển  hình tiên tiến trong đội ngũ giảng viên. Thông qua hoạt động này, nhà trường có thêm căn cứ để điều chỉnh, bổ sung và cải tiến chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học.

 

Công tác này thể hiện mối quan hệ bình đẳng, dân chủ trong nhà trường, góp phần thi đua dạy tốt, học tốt. Giảng viên và học viên cần nhận thức được rằng, việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động của giảng viên không phải để xếp hạng giảng viên mà là để có những thông tin khách quan, trung thực nhất về hoạt động nghề nghiệp của họ, từ đó đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy.

 

Việc khen ngợi hay góp ý phê bình của học viên phải đúng mực, tỏ lòng tôn trọng và đảm bảo văn hóa ứng xử theo đúng tinh thần tôn sư trọng đạo; Việc nhận xét, đánh giá các thầy, cô giáo chính xác, công bằng, không để bị chi phối bởi cảm tình và định kiến chủ quan.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng, Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo đã xây dựng Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của học viên về hoạt động giảng dạy của giáo viên năm học 2015 – 2016, dự kiến chia làm 2 đợt học kỳ I và học kỳ II. Phiếu điều tra được xử lý chính xác, khách quan bằng phần mềm chuyên dụng. Kết quả phiếu điều tra sẽ được Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng báo cáo Ban Giám hiệu để chỉ đạo. Trên cơ sở đó, các cá nhân, đơn vị có thể điều chỉnh hoạt động giảng dạy một cách có hiệu quả, hợp lý hơn.

 

Lan Phương (P9)

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức PCCC và CNCH cho cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh – Khóa 6 tại TP Hồ Chí Minh
Khai giảng lớp lái xe chữa cháy K25A,B năm học 2016 – 2017
Giáo viên Trường Đại học PCCC tham gia lớp Tập huấn đào tạo chuyển giao công nghệ phương tiện chữa cháy mới