Họp hội thảo lần 2 chương trình đào tạo trình độ Thạc sỹ ngành PCCC-CNCH, chuyên ngành kỹ thuật PCCC

 

Tham dự buổi hội thảo có Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Mạnh Hà – Hiệu trưởng; Đại tá, PGS, TS Vũ Văn Bình – Phó Hiệu trưởng; Đại tá, PGS, TS Đinh Ngọc Tuấn – Phó Hiệu trưởng; Đại tá, PGS, TS Đào Hữu Dân – Giảng viên chính và lãnh đạo các đơn vị liên quan như P2, BM1, BM2, BM3, BM5, BM6, K1, K2, K3, K4, P1, TT4.

 

 

 

Tại buổi họp, các thành viên đã bàn bạc về số lượng các môn học/học phần trong chương trình của chuyên ngành cũng như chương trình đào tạo chi tiết từng môn học/học phần.

 

Kết luận buổi Hội thảo, đ/c Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hà – Hiệu trưởng đã chỉ rõ việc mở thêm chuyên ngành Kỹ thuật PCCC là rất cần thiết, phù hợp với nhu cầu thực tế của học viên cũng như của lực lượng PCCC & CNCH cả nước. Do đó, các đơn vị liên quan cần nhanh chóng hoàn thiện chương trình chi tiết các môn học và gửi lại Nhà trường (qua P2) để tiến hành các thủ tục mở chuyên ngành tiếp theo.

Quang Thắng (P2)

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức PCCC và CNCH cho cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh – Khóa 6 tại TP Hồ Chí Minh
Khoa chữa cháy tổ chức thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu cho lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Khóa 6
Học viên Khóa D27 đi thực tế môn học “Chiến thuật chữa cháy một số cơ sở kinh tế – văn hóa – xã hội”