Học viên khóa D28 và DS5 đi thực tế tại Tổng kho xăng dầu Đức Giang

 

 

Tại buổi thực tế, các học viên đã nghe báo cáo của cơ sở và trao đổi về các nội dung liên quan đến công tác PCCC như: Bố trí mặt bằng, thiết bị công nghệ và các thông số kỹ thuật của Tổng kho xăng dầu Đức Giang; Phân tích, đánh giá các khu vực có nguy hiểm cháy, nổ và có nguy cơ cháy, nổ cao nhất; Liên hệ với các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành đang được giảng dạy ở nhà trường để đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC phù hợp.

Qua buổi thực tế nhằm giúp học viên tiếp cận và có điều kiện vận dụng lý thuyết đã học vào thực tế về công tác đảm bảo an toàn cháy cho các cơ sơ kinh doanh, bảo quản xăng dầu, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường trong lĩnh vực PCCC.

Phạm Huy Quang (K2)

 

Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng Pháp luật, nghiệp vụ CAND – Khóa 14
Học viên Khóa D29 đi thực tế môn học
Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức PCCC và CNCH cho cá nhân thuộc các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở kinh doanh khóa 16,17