Trường Đại học PCCC tổ chức Lễ Phát động đợt thi đua đặc biệt

Hưởng ứng lễ phát động của Bộ, ngày 24/5/2019, Ban Giám hiệu Nhà trường cũng đã ký ban Kế hoạch số 659 để tổ chức triển khai đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “Phát huy truyền thống 75 năm vẻ vang, nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, lập công dâng Bác, vì nước quên thân, vì dân phục vụ” 

 

Trong đó, phong trào thi đua đặc biệt trong Trường Đại học PCCC được chia thành 4 đợt như sau: Đợt 1 (từ 19/5 đến 02/9/2019), “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; Đợt 2 (từ 03/9/2019 đến 03/2/2020), “Thi đua lập thành tích chào mừng kỳ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”; Đợt 3 (từ 04/02 đến 19/5/2020), “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chỉ Minh; 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước ”; Đợt 4 (từ 20/5 đến 19/8/2020) “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ  niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đồng thời đưa ra khẩu hiệu hành động: “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

 

Đồng chí Thiếu tướng, TS Lê Quang Bốn – Hiệu trưởng phát động phong trào thi đua đặc biệt tại Lễ phát động.

 

Tại buổi lễ, đồng chí Thiếu tướng, TS Lê Quang Bốn – Hiệu trưởng nhà trường đã phát động phong trào thi đua đợt thi đua đặc biệt, đồng thời đề nghị cán bộ, chiến sỹ trong nhà trường cần thi đua thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần đảm bảo. Toàn trường phải phát động, mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giáo dục CBCS tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy truyền thống đoàn kết; chấp hành nghiêm chỉnh các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và điều lệnh CAND, nhất là thực hiện hiệu quả tính “gương mẫu, đi đầu” của lực lượng Công an trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 04 của Bộ trưởng về đổi mới nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Chính phủ phát động gắn với thực hiện quy tắc ứng xử của CAND theo quy định tại Thông tư số 27 ngày 22/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an. Triển khai thực hiện có hiệu quả quy định của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong CAND, duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng của chi bộ, đảng bộ và quy định về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Tiếp tục thực hiện đề án kiện toàn tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, sắp xếp đội ngũ cán bộ, giáo viên Nhà trường; bảo đảm công tác hậu cần, kỹ thuật sẵn sàng đáp ứng yêu cầu trong công tác giáo dục đào tạo của Nhà trường.

 

Đồng chí Hiệu trưởng yêu cầu cần phải tập trung thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác chuyên môn đảm bảo thi đua 4 Tốt trong nhà trường, đó là: “Dạy tốt, nghiên cứu khoa học tốt, phục vụ tốt và học tập tốt”. Trong đó, sẽ tập trung xây dựng lại chương trình đào tạo hệ đại học và trung cấp chính quy trong ngành Công an cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy mới của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đẩy mạnh công tác nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ, cấp Nhà nước, nghiên cứu, công bố các bài báo trên các tạp chí Quốc tế; đẩy mạnh công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học; tăng cường chăm lo đời sống của cán bộ, giáo viên, học viên nhà trường; tiếp tục chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong học tập, rèn luyện của khối học viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

 

Đồng thời cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, học viên Nhà trường tham gia các hoạt động do Bộ Công an tổ chức đạt kết quả tốt nhất, như: Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND lần thứ V; Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII; lựa chọn điển hình tiên tiến, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để biểu dương tại Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Liên hoan nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ X; các cuộc hội thảo, triển lãm, thi viết, tìm hiểu về CAND; các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, uống nước, nhớ nguồn, đề án “Tuổi trẻ CAND hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến trường”, gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ, lãnh đạo và đoàn viên, thanh niên trong CAND.

 

Đồng chí Hiệu trưởng cũng đề nghị mỗi cán bộ, giáo viên, công nhân viên cần thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức lối sống, đạo đức công vụ, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, trung thực, giải dị, thẳng thắn, chân thành để cụ thể hoá và thực hiện phong trao Cán bộ, giáo viên Trường Đại học PCCC thi đua thực hiện tốt văn hoá công sở”, không ngừng thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực, bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác giáo dục đào tạo của Nhà trường trong tình hình mới.  

        Thái Thuỵ – Khắc Lịch (TC)

 

 

 

Cơ sở 3 trường Đại học PCCC tổ chức Lễ khai giảng lớp “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng”
Trường Đại học PCCC tham gia lớp tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng
Bế giảng lớp “Bồi dưỡng lí luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2014”