THÔNG BÁO – Điểm chuẩn thi tuyển sinh hệ Trung cấp Phòng cháy chữa cháy năm 2013

1. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm).

2. Điểm trúng tuyển diện học sinh phổ thông ở KV3 như sau:

– Phía Bắc

+ Điểm chuẩn 21 điểm đối với Nam

+ Điểm chuẩn 23,5 điểm đối với Nữ

– Phía Nam

+ Điểm chuẩn 18,0 điểm đối với Nam

+ Điểm chuẩn 21,5 điểm đối với Nữ

 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 

Thông báo tuyển sinh lớp văn bằng 2 ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn năm 2019
THÔNG BÁO: Xét tuyển Nguyện vọng bổ sung Đại học PCCC hệ dân sự năm 2015
Thông báo về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Đại học PCCC hệ chính quy năm 2019