THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC PCCC HỆ CÔNG AN VÀ HỆ DÂN SỰ NĂM 2013

1. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm).

2. Điểm trúng tuyển diện học sinh phổ thông ở KV3 như sau:

* Điểm chuẩn của thí sinh dự thi vào Ngành công an

– Miền Bắc:

+ Điểm chuẩn 22.5 điểm đối với Nam

+ Điểm chuẩn 24.5 điểm đối với Nữ

– Miền Nam:

+ Điểm chuẩn 20.5 điểm đối với Nam

+ Điểm chuẩn 22.5 điểm đối với Nữ

* Điểm chuẩn của thí sinh dự thi vào Hệ dân sự

– Miền Bắc: 15.0 điểm

– Miền Nam: 15.0 điểm

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

THÔNG BÁO: Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 Đại học PCCC hệ dân sự năm 2017
Hướng dẫn bình chọn Hội thi “Sinh viên thanh lịch, tài năng” lần thứ 2 năm 2014.
THÔNG BÁO: Điểm thi tuyển sinh Bằng đại học thứ hai đại học PCCC; liên thông từ trung cấp lên Đại học Phòng cháy chữa cháy năm 2017