Bảo vệ thành công đề tài khoa học cấp nhà nước.

Vừa qua, Hội đồng khoa học cấp Nhà nước đã tiến hành nghiệm thu đề tài “ Ngiên cứu công nghệ và thiết kế chế tạo các thiết bị chuyên dụng chữa cháy rừng” mã số KC 07.13/06 – 10 do tiến sĩ Dương Văn Tài – Phó chủ nhiệm Khoa Cơ điện và Công trình Trường Đại học Lâm nghiệp làm chủ nhiệm đề tài.

Đề tài có sự tham gia của nhiều nhà khoa học ở các Viện, Trường đại học, trong đó có giáo viên khoa Tự động và Phương tiện kỹ thuật Phòng cháy chữa cháy thuộc Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.

Tổ chuyên gia cùng các thành viên của hội đồng đã tiến hành kiểm tra và đánh giá các thiết bị chữa cháy rừng. Hội đồng đã đánh giá đây là đề tài mang tính thực tiễn cao. Đề tài không những đã hoàn thành đầy đủ số lượng, chủng loại các sản phẩm như đăng ký trong hợp đồng mà các chỉ tiêu về chất lượng của sản phẩm đều đạt yêu cầu so với đăng ký và đáp ứng yêu cầu khoa học. Các sản phẩm của đề tài có tính ứng dụng cao vào sản xuất và đáp ứng được yêu cầu khi chữa cháy rừng. Hội đồng nghiệm thu đã bỏ phiếu đánh giá, kết quả đề tài đạt loại xuất sắc.
 
Th.s Nguyễn Xã Hội.  
Nghiên cứu sinh Lương Khắc Vọng bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Luật học
Nghiệm thu chuyên đề NCKH, sáng kiến cải tiến cấp trường của cán bộ Quản lý Đào tạo và Quản lý học viên năm học 2015 – 2016
Hội thảo Câu lạc bộ các trường Đại học kỹ thuật với sự phát triển bền vững của thành phố Đà Nẵng