Tổ chức cuộc thi viết chuyên đề khoa học sinh viên

Nhằm khuyến khích đội ngũ cán bộ, giáo viên và sinh viên tích cực tham gia các hoạt động khoa học góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt trong học viên trường Đại học PCCC năm học 2010 – 2011, Trường Đại học PCCC tổ chức cuộc thi sinh viên viết chuyên đề với nội dung “Thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, 4 điều Bác Hồ dạy lực lượng PCCC, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI vào lĩnh vực bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội”.

Đối tượng tham gia là tất cả sinh viên các khóa đại học hệ đào tạo chính quy, liên thông có kết quả học tập, rèn luyện từ khá trở lên, chưa tham gia cuộc thi sinh viên NCKH năm học 2010 – 2011.
 
Trên cơ sở giáo viên Bộ môn Mác – Lênin và KHXHNV tổ chức bồi dưỡng kiến thức cơ bản về phương pháp viết chuyên đề khoa học; Xây dựng ngân hàng các chuyên đề; Các sinh viên nghiên cứu viết chuyên đề dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Chuyên đề khoa học trước khi nghiệm thu phải được đánh máy vi tính trên khổ A4, không quá 30 trang, thể thức trình bày theo quy định của nhà trường.
 
Thời gian triển khai từ ngày 29/12/2010 đến ngày 22/04/2011, Ban Chỉ đạo sẽ tổ chức chấm các chuyên đề, tổng kết cuộc thi và trao giải theo Kế hoạch số 343/KH-T34(P2), ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Trường Đại học PCCC.
 
                                                                                Lê Trung Kiên
Hội thảo đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.
Hội thảo quốc tế “Các vấn đề đảm bảo an toàn trong môi trường kỹ thuật” tại Học viện PCCC Liên Bang Nga
Ứng dụng Drone trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.