Khoa Tự động và Phương tiện kỹ thuật – Tổ chức Hội thảo giáo trình tài liệu dạy học

Theo kế hoạch công tác và kịp tiến độ biên soạn tài liệu giáo trình giảng dạy, ngày 28/02/2011, Khoa Tự động và Phương tiện kỹ thuật PCCC đã tổ chức hội thảo sách “Bài tập thủy lực đại cương” dùng cho hệ Đại học PCCC.  

Buổi hội thảo gồm có đồng chí Thượng tá, Th.S. Nguyễn Xã Hội – Trưởng Khoa Khoa Tự động và Phương tiện kỹ thuật PCCC cùng với các đồng chí giáo viên của khoa. Sách “Bài tập thủy lực đại cương” bắt đầu biên soạn từ tháng 11 năm 2010, sau 3 tháng tích cực làm việc, nhóm tác giả cùng đồng chí Thượng tá, Th.S. Nguyễn Khắc Khánh làm chủ biên, đã hoàn thành cơ bản phần nội dung. Với 6 chương, hơn 150 trang và hàng trăm bài tập, sách “Bài tập thủy lực đại cương” bám sát nội dung, chương trình giảng dạy của học phần “Thủy lực đại cương” hiện đang giảng dạy trong Trường Đại học PCCC.  

Tại buổi hội thảo, nhóm tác giả đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đồng chí giáo viên trong Khoa. Nội dung các ý kiến tập trung, đi sâu và làm rõ các vấn đề chuyên môn, đồng thời các ý kiến cũng góp ý cho việc trình bày các nội dung đúng theo quy định về biên soạn tài liệu, giáo trình, tạo điều kiện dễ dàng cho người đọc và nghiên cứu.  
Sau khi thảo luận và làm rõ các nội dung được đóng góp, đồng chí Thượng tá, Th.S. Nguyễn Xã Hội – Trưởng Khoa đã giao nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm tác giả tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện cuốn sách trong thời gian sớm nhất để đưa ra hội thảo tại hội đồng khoa học, giáo dục nhà trường và sớm được đưa vào giảng dạy và nghiên cứu.
 
Lê Sinh Hồi
 
 

 

Khoa CNCH tổ chức hội thảo 3 tập bài giảng: CHCN sự cố hóa chất, CHCN trong điều kiện đặc biệt và Sơ cấp cứu ban đầu.
Người chế tạo xe chữa cháy đầu tiên tại Việt Nam
THÔNG TIN LUẬN VĂN: Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cửa hàng kinh doanh khí đốt trên địa bàn quản lý của Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 3 – Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội.