Tổ chức Hội thảo giáo trình “Chiến thuật chữa cháy trong điều kiện đặc biệt”.

Vừa qua, tại Khoa chữa cháy đã tổ chức Hội thảo giáo trình “Chiến thuật chữa cháy trong điều kiện đặc biệt”.

 
 
Tham dự hội thảo có đồng chí Đại tá Bùi Trọng Đổng – Trưởng Khoa Chữa cháy cùng toàn thể các giáo viên trong khoa.
 
“Giáo trình Chiến thuật chữa cháy trong điều kiện đặc biệt” đề cập đến các hoạt động dập tắt đám cháy, chỉ huy các hoạt động của tiểu đội chữa cháy, huấn luyện chiến thuật nghiệp vụ chữa cháy cũng như chiến thuật chữa cháy một số cơ sở đặc biệt. Những vấn đề này được hình thành trên cơ sở lý luận và thực tiễn chiến đấu của lực lượng chữa cháy cũng như kết quả nghiên cứu thực nghiệm về quá trình phát triển và dập tắt đám cháy, những thành tựu phát triển, các trang thiết bị kỹ thuật và phương tiện chữa cháy.
 
Đây là tài liệu cần thiết cho học viên hệ Trung học Phòng cháy chữa cháy cũng như tài liệu tham khảo cho những người quan tâm tới công tác chữa cháy.
 
Tạ Chí Trung
Khoa Chữa cháy hội thảo đề cương chi tiết các môn học chuyên ngành Chữa cháy hệ đào tạo 4 năm
Nghiệm thu giáo trình giảng dạy hệ Đại học và hệ Trung cấp
Phòng thí nghiệm Hóa học Đại học PCCC từng bước đổi mới