Bộ môn Pháp luật, Nghiệp vụ Công an hội thảo hai tập bài giảng.

Ngày 28/03/2011, tại Bộ môn Pháp luật, Nghiệp vụ Công an đã tổ chức hội thảo hai tập bài giảng: “Một số vấn đề cơ bản về điều ra hình sự” và “Kỹ thuật soạn thảo văn bản”.

Tham dự hội thảo có đồng chí Đại tá, TS. Đào Hữu Dân chủ trì hội thảo cùng các đồng chí giáo viên của bộ môn.

Đồng chí Đại tá, TS. Đào Hữu Dân đã trình bày tóm tắt những nội dung cơ bản của bản thảo tập bài giảng “Kỹ thuật soạn thảo văn bản”. Đồng chí Thiếu tá, Th.S Hoàng Ngọc Hải đã trình bày tóm tắt những nội dung cơ bản của tập bài giảng “Một số vấn đề cơ bản về điều tra hình sự”.
 
Các đồng chí trong đơn vị đã tích cực đóng góp ý kiến về những nội dung cơ bản của hai tập bài giảng trên. Các ý kiến đều nhất trí với bố cục, nội dung yêu cầu của  tài liệu biên soạn và đề nghị Hội đồng biên soạn giáo trình, tài liệu nghiệm thu, đưa vào phục vụ giảng dạy trong nhà trường.

Phạm Khắc Lịch

Tổ chức Hội thảo giáo trình “Chiến thuật chữa cháy trong điều kiện đặc biệt”.
Khoa Tự động và PTKT PCCC: Nghiệm thu sáng kiến khoa học năm học 2013 – 2014.
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ do Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy chủ trì nghiên cứu