Hội thảo Tập bài giảng “Cứu hộ cứu nạn khi sụp đổ công trình đông người”.

Thực hiện kế hoạch năm học 2010 – 2011 của Khoa cứu hộ cứu nạn – Trường Đại học PCCC, ngày 14/04/2011, dưới sự chủ trì của đồng chí Thượng tá Trương Đình Hồng – Trưởng Khoa Cứu hộ cứu nạn đã tổ chức hội thảo Tập bài giảng “Cứu hộ cứu nạn khi sụp đổ công trình đông người.” dùng cho hệ trung cấp PCCC đào tạo theo chuyên ngành CHCN.

Nội dung tập bài giảng đã thể hiện rõ những vấn đề có liên quan đến công tác cứu hộ cứu nạn ở các công trình đông người khi bị sụp đổ, các hoạt động cứu hộ cứu nạn trong từng tình huống cụ thể ở các công trình đông người khi bị sụp đổ. Đặc biệt, tập bài giảng còn xây dựng một số tình huống cứu hộ cứu nạn đặc trưng giúp học viên thực hành và làm quen với các tình huống cứu hộ cứu nạn ở công trình đông người khi bị sụp đổ.
Với tinh thần làm việc tích cực, nghiêm túc, nhóm tác giả đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các thành viên. Nội dung các ý kiến tập trung làm rõ các vấn đề chuyên môn, đồng thời góp ý về hình thức và thể thức của tài liệu theo đúng quy định.
Kết thúc buổi hội thảo, đồng chí Thượng tá Trương Đình Hồng – Trưởng khoa Cứu nạn, cứu hộ đã đánh giá cao những  nỗ lực trong quá trình biên soạn của các tác giả, đồng thời chỉ đạo tác giả tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, khẩn trương hoàn thiện bản thảo để tiến hành nghiệm thu và đưa tài liệu vào giảng dạy theo đúng quy định.
PV.
Nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên năm học 2010 – 2011.
Giảng viên bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Liên Bang Nga
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Công tác tuyên truyền về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH tại các cửa hàng kinh doanh Gas trên địa bàn tỉnh Đồng Nai