Phòng quản lý khoa học & sau đại hoc mở lớp tập huấn bồi dưỡng phương pháp luận nghiên cứu khoa học cho sinh viên năm học 2011 – 2012.
Thực hiện kế hoạch số 240/KH-T34(P2) ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Hiệu trưởng, ngày 01 tháng 8 năm 2011 trường Đại học PCCC đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng phương pháp luận nghiên cứu khoa học cho sinh viên năm học 2011 – 2012. Tới dự và tổ chức cho lớp tập huấn nhà trường đã mời đồng chí Tiến sĩ Đào Quốc Hợp – nguyên trưởng Phòng Quản lý khoa học và đào tạo sau đại học.

Năm học 2011 – 2012 trường đại học Phòng cháy Chữa cháy có 96 đề tài với 188 sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học. Các đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn, khoa học cơ bản, pháp luật và nghiệp vụ công an, công nghệ thông tin, cơ sở ngành và chuyên ngành phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Thông qua lớp tập huấn giúp cho sinh viên nắm được kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học, mục đích, mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài cũng như kỹ năng trình bày một đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên, đồng thời hướng dẫn sinh viên xây dựng thuyết minh, cách trình bày báo cáo khoa học cũng như cách thức cụ thể để tiến hành một đề tài nghiên cứu khoa học.

 

Nguyễn Văn Phong

 

Đồng chí Nguyễn Thị Lan Hương, Giáo viên Bộ môn Mác – Lênin và KHXHNV bảo vệ thành công luận văn Thạc sỹ.
Nâng cao hiệu quả thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại các chợ, trung tâm thương mại hiện nay.
Thông báo Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học PCCC năm 2019