Giáo viên Bộ môn Mác – Lênin và KHXHNV bảo vệ thành công Luận văn Thạc sĩ triết học tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngày 26/9/2011, tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Đồng chí Trung úy Phạm Thanh Tùng giáo viên Bộ môn Mác – Lênin và KHXHNV đã bảo vệ luận văn Thạc sĩ Triết học với đề tài: “Tư tưởng triết học đạo đức của chủ nghĩa Hậu Hiện Đại thông qua hai triết gia tiêu biểu là LYOTARD và DERRIDA”.

 
Tại lễ bảo vệ luận văn, Chủ tịch Hội đồng khoa học – PGS.TS Trần Văn Phòng và các nhà khoa học đánh giá đây là một đề tài mới và khó, song với tinh thần cầu thị và nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học, đồng chí Phạm Thanh Tùng đã hoàn thành tốt luận văn được Hội đồng khoa học đánh giá luận văn đạt loại xuất sắc và đề nghị cho chuyển tiếp nghiên cứu sinh.
 
Bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ triết học, đồng chí  Phạm Thanh Tùng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà nhà trường giao cho, đồng thời góp phần bổ sung và nâng cao trình độ phục vụ giảng dạy của giáo viên Bộ môn Mác – Lênin và KHXHNV.
Bùi Tuấn – Đăng Quý

 

Ứng dụng Drone trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Xu hướng phát triển và sử dụng drone trong chữa cháy nhà cao tầng
Bảo vệ thành công đề tài khoa học cấp nhà nước.