Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuật PCCC tổ chức hội thảo đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

Ngày 06/10/2011 Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuật PCCC đã tổ chức hội thảo lần 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: “ Nghiên cứu xác định lưu lượng nước chữa cháy cho một đám cháy trong khu công nghiệp có diện tích dưới 150ha” do đồng chí TS Lê Sinh Hồi chủ nhiệm đề tài.

Tham dự buổi hội thảo có mặt đầy đủ các đồng chí giáo viên trong khoa. Tại buổi hội thảo, đồng chí chủ nhiệm đề tài đã trình bày các kết quả đạt được cũng như những khó khăn và thuận lợi trong quá trình thực hiện đề tài, đồng thời thu nhận những ý kiến nhận xét đóng góp của các thành viên tham gia.

Kết luận hội thảo, đồng chí Thượng tá Nguyễn Khắc Khánh, Phó trưởng Khoa đã đánh giá cao tính thực tiễn và đảm bảo tiến độ của đề tài, đồng thời đề nghị chủ nhiệm đề tài hoàn thiện để đề tài được nghiệm thu theo đúng kế hoạch.

  Phan Việt

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ “Nghiên cứu chế tạo robot tìm kiếm mục tiêu dưới nước hỗ trợ công tác cứu nạn, cứu hộ”
Nghiệm thu chuyên đề nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến năm học 2016 – 2017 của Phòng Quản lý học viên
Bộ môn Quân sự võ Thuật & Thể dục thể thao tổ chức hội thảo chuyên đề khoa học.