Giáo viên Bộ môn Mác – Lênin và KHXHNV thực hiện dạy giỏi.

Thực hiện kế hoạch giảng dạy năm học 2011 – 2012, trong 2 ngày 04/10 và 12/10/2011, Bộ môn Mác – Lênin và KHXHNV đã tổ chức dự dạy giỏi của các giáo viên.

Đồng chí Đỗ Đăng Quý thực hiện giờ dạy giỏi tại lớp D26C. Đồng chí Phạm Thanh Tùng thực hiện bài dạy giỏi tại lớp D27B. Với phương pháp kết hợp giữa công nghệ thông tin và giảng lý thuyết, lấy người học làm trung tâm, đồng chí  Đỗ Đăng Quý và Phạm Thanh Tùng đã hoàn thành tốt giờ dạy giỏi và bài dạy giỏi của mình và được hội đồng đánh giá cao.

Như vậy, đến nay các giáo viên Bộ môn 1 đã bước đầu hoàn thành kế hoạch dạy giỏi học kỳ I năm học 2011 – 2012 mở đầu cho phong trào thi đua dạy tốt năm học mới.

Ngọc Thắng

Trường Đại học PCCC tổ chức họp thành viên nhóm Nghiên cứu khoa học chuyên sâu.
THÔNG BÁO: THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÓA 7
Khoa CNCH tổ chức hội thảo 3 tập bài giảng: CHCN sự cố hóa chất, CHCN trong điều kiện đặc biệt và Sơ cấp cứu ban đầu.