Khoa Phòng cháy tổ chức Hội thảo giáo trình “Công tác điều tra cơ bản về phòng cháy chữa cháy”.

Ngày 28/11/2011, Khoa Phòng cháy đã tổ chức hội thảo giáo trình “Công tác điều tra cơ bản về phòng cháy chữa cháy” của nhóm tác giả: Lương Khắc Vọng và Lê Đức Anh. Buổi hội thảo do đồng chí Thượng tá Lê Quang Hải – Trưởng Khoa chủ trì với sự tham gia của toàn thể giáo viên trong Khoa.

Đồng chí Lương Khắc Vọng, đại diện nhóm tác giả trình bày tóm tắt đề cương chi tiết, mục tiêu, đối tượng và các nội dung chính của giáo trình. Các đồng chí giáo viên đã đóng góp ý kiến chi tiết, cụ thể về bố cục trình bày, những điều cần bổ sung trong nội dung của từng phần, các lỗi dùng từ, hành văn… Buổi hội thảo đã diễn ra nghiêm túc, chất lượng. Thành công của buổi hội thảo không chỉ giúp nhóm tác giả thu được những ý kiến tham khảo cần thiết để hoàn thiện giáo trình, đồng thời giúp cho từng đồng chí giáo viên trong Khoa nâng cao kiến thức chuyên môn, khả năng nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy.

Kết luận buổi hội thảo, đồng chí Lê Quang Hải – Trưởng Khoa đã đánh giá rất cao sự tích cực và chủ động của nhóm tác giả trong việc biên soạn giáo trình đảm bảo đúng tiến độ, đồng thời đề nghị nhóm tác giả nhanh chóng chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện tập bản thảo theo đúng kế hoạch. 

 

Phan Anh

 

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN Nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng cháy và chữa cháy theo chức năng của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hội thảo quốc tế “Các hệ thống đảm bảo an toàn” tại Học viện PCCC Liên Bang Nga