Bộ môn Khoa học cơ bản: Hội thảo nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở.

Vừa qua,  Bộ môn Khoa học cơ bản đã phối hợp cùng phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo sau đại học tổ chức hội thảo nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở của đồng chí Vũ Huy Thông với đề tài “Thiết kế phần mềm mô phỏng 8 bài thí nghiệm Hóa đại cương trong chương trình đào tạo đại học PCCC”.

Hội đồng nghiệm thu gồm 07 đồng chí do đồng chí Đại tá, TS Vũ Văn Bình – Phó hiệu trưởng nhà trường làm chủ tịch.

Tại hội thảo, đồng chí Vũ Huy Thông đã trình bày báo cáo tóm tắt đề tài và sản phẩm của đề tài. Hội đồng nghiệm thu đã nghe báo cáo phản biện của phản biện và các ý kiến nhận xét khác của các thành viên hội đồng.

Kết quả, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của đồng chí Vũ Huy Thông đã được Hội đồng chính thức nghiệm thu và sẽ đưa vào sử dụng trong thời gian tới.

                                                                   Hà Mạnh Tiến

Nghiệm thu chuyên đề khoa học của Phòng Quản lý học viên – cơ sở 3 Trường Đại học PCCC
Tham gia Hội thảo Khoa học kỹ thuật lần thứ 42 năm 2013
Thiết bị thở tuần hoàn mạch kín công nghệ mới