Khoa cứu nạn cứu hộ: Tổ chức Hội thảo 02 tập bài giảng “CNCH trong điều kiện đặc biệt và những vấn đề cơ bản về CNCH”

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2012 – 2013 của Trường Đại học PCCC, ngày 04/04/2013, Khoa Cứu nạn cứu hộ đã tổ chức hôi thảo góp ý 2 Tập bài giảng mới dùng cho hệ trung cấp PCCC thuộc chuyên ngành Cứu nạn cứu hộ gồm: Tập bài giảng “ Cứu nạn cứu hộ trong điều kiện đặc biệt” của nhóm tác giả Vũ Văn Thủy, Nguyễn Văn Cần và Tập bài giảng “ Những vấn đề cơ bản về cứu nạn cứu hộ” của tác giả Nguyễn Trung Kiên. Đến dự  và chủ trì có đồng chí Đại tá, TS. Trương Đình Hồng – Trưởng khoa.

Tập bài giảng “Cứu nạn cứu hộ trong điều kiện đặc biệt”  đã trình bày những kiến thức cơ bản nhất về các hoạt đông cứu nạn cứu hộ khi xảy ra các sự cố đặc biệt như: thảm họa thiên tai, sự cố xảy ra trong điều kiện có nhiều khói khí độc, sự cố hóa chất hay sự cố phóng xạ nguy hiểm… để từ đó đưa ra các biện pháp xử lý và áp dụng một cách linh hoạt nhất trong hoạt động chiến đấu.

Tập bài giảng “ Những vấn đề cơ bản về cứu nạn cứu hộ” đã trình bày những kiến thức chung về cứu nạn cứu hộ, các văn bản pháp quy và hệ thống tìm kiếm cứu nạn tại Việt Nam hiện nay, tổ chức công tác cứu nạn cứu hộ từ Trung ương đến các địa phương nhằm đảm bảo sự tập trung, thống nhất và hiệu quả cao trong mọi hoạt động của lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH.

Tại buổi làm việc, sau khi các tác giả là chủ biên của các tập bài giảng đã trình bày tóm tắt nội dung, các cơ sở, căn cứ để xây dựng tập bài giảng, các đồng chí giáo viên trong Khoa đã góp ý lần lượt cho từng tập bài giảng, nội dung các ý kiến tập trung làm rõ các vấn đề chuyên môn, đồng thời góp ý về hình thức và thể thức của tài liệu theo đúng quy định.

Kết luận buổi hội thảo, đồng chí Đại tá, TS. Trương Đình Hồng đã đánh giá cao sự nỗ lực trong quá trình biên soạn của các tác giả, đồng thời giao nhiệm vụ cho các tác giả tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung theo góp ý của các thành viên tham gia buổi hội thảo; khẩn trương hoàn thiện bản thảo để trình các cấp có thẩm quyền tiến hành nghiệm thu, ban hành tài liệu dạy học theo quy định.

 

Văn Cần – Ngô Nam

 

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SỸ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Quản lý giáo trình, tài liệu dạy học
Tổ chức hội thảo Tập bài giảng Phương tiện cứu hộ cứu nạn chuyên dụng.