Bộ môn Cơ sở ngành PCCC: Hội thảo Đề cương cấp cơ sở

Ngày 10/04/2013, Bộ môn Cơ sở ngành PCCC đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý cho đề cương Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở: “Giải pháp tích hợp đào tạo một số kĩ năng mềm trong giảng dạy nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra trình độ đại học phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn”do đồng chí ThS Nguyễn Hồng Hạnh làm chủ nhiệm.

 

Cuộc hội thảo do đồng chí Thượng tá Cao Đắc Phong – Trưởng Bộ môn chủ trì và các giáo viên trong Bộ môn.

Đồng chí Hạnh đã trình bày tóm tắt nội dung đề cương. Theo đó đề tài có những điểm nổi bật sau đây: Đề tài sẽ nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để đào tạo kĩ năng mềm cho sinh viên và các giải pháp tích hợp đào tạo kĩ năng mềm trong giảng dạy các môn học tại trường Đại học PCCC (lựa chọn hai môn học: vẽ kĩ thuật và Những vấn đề cơ bản của chiến thuật chữa cháy để thí điểm). Nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm đào tạo kĩ năng mềm trong giáo dục đại học trên thế giới, tại Việt Nam và thực trạng đào tại kĩ năng mềm tại trường Đại học PCCC. Đề xuất các giải pháp thúc đẩy đào tạo kĩ năng mềm tại trường Đại học Phòng cháy chữa cháy. Nghiên cứu sâu về giải pháp tích hợp rèn luyện kĩ năng mềm cho sinh viên trong giảng day các môn học (Thí điểm thực hiện với hai môn học: Vẽ kĩ thuật và Các vấn đề cơ bản trong chiến thuật chữa cháy).

Tại buổi hội thảo, các giáo viên trong Bộ môn đã đánh giá cao mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài; đồng thời đã tích cực đóng góp ý kiến để nhóm đề tài chỉnh sửa và hoàn thiện đề cương. Nhóm tác giả đang cố gắng hoàn thành các thủ tục cần thiết để sớm đưa đề tài vào thực hiện.

 

Xuân Tùng – Phạm Hạnh

                                                                                                         

 

Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuật PCCC Hội thảo tài liệu: “Hướng dẫn thực hiện đồ án môn học cung cấp nước chữa cháy”
10 phương tiện chữa cháy hiện đại nhất thế giới
Nghiệm thu chuyên đề nghiên cứu khoa học, sáng kiến giáo viên Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ năm học 2015 – 2016