Bộ môn Mác – Lênin và KHXHNV tổ chức Nghiệm thu chuyên đề khoa học cấp trường

Ngày 02/5/2013, Bộ môn Mác – Lênin và KHXHNV tiến hành Nghiệm thu 02 chuyên đề khoa học cấp trường: Chuyên đề “Nhận diện và giải pháp đấu tranh các nhận thức sai trái về tư tưởng chính trị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị ở trường Đại học PCCC” của đồng chí Ths. Lưu Ngọc Long và chuyên đề “Nghiên cứu tính tích cực giảng dạy các môn lý luận chính trị hệ đại học của giảng viên trường Đại học PCCC” của đồng chí Nguyễn Thị Minh Nguyệt.

Tới dự có đồng chí Bùi Xuân Hòa – Phó Trưởng phòng QLKH và Đào tạo SĐH (P2). Sau khi nêu ra mục đích, yêu cầu và nội dung buổi Nghiệm thu, đồng chí Đại tá, TS. Nguyễn Quang Thứ – Trưởng Bộ môn, chủ trì buổi Nghiệm thu đề nghị hai tác giả chuyên đề trình bày tóm tắt nội dung cơ bản của chuyên đề và đề nghị các giáo viên trong Bộ môn, khách mời dự tiến hành thảo luận.

Chuyên đề “Nhận diện và giải pháp đấu tranh các nhận thức sai trái về tư tưởng chính trị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị ở trường Đại học PCCC” đã làm rõ được bản chất, nội dung và tác hại của những quan điểm, nhận thức sai trái về tư tưởng chính trị; phê phán một cách có căn cứ lý luận và thực tiễn những quan điểm đó, góp phần thống nhất nhận thức và hành động của cán bộ, giáo viên và học viên trường ĐH PCCC.

Chuyên đề “Nghiên cứu tính tích cực giảng dạy các môn lý luận chính trị hệ đại học của giảng viên trường Đại học PCCC” đã khái quát được vai trò, nội dung giảng dạy các môn lý luận chính trị đối với hệ đại học, thấy được những thực trạng để từ đó đề ra các giải pháp có tính khoa học nhằm nâng cao hơn nữa tính tích cực, hiệu quả trong giảng dạy các môn lý luận chính trị hệ đại học đối với giảng viên trường Đại học PCCC.

 Sau buổi Nghiệm thu 02 chuyên đề đã nhận được những ý kiến đóng góp bổ ích, thiết thực, các chủ nhiệm chuyên đề đã tiếp thu ý kiến của các đồng chí chuyên môn trong đơn vị để hoàn thiện chuyên đề.

 

Hải Vân – Bùi Tuấn

 

 

Xét chọn Đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2017 của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy
Khoa Cứu hộ cứu nạn tổ chức hội thảo Tập bài giảng cứu hộ cứu nạn dưới nước
Phòng Hành chính tổng hợp tổ chức Hội thảo chuyên đề Sáng kiến “Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống các văn bản quản lý của Trường Đại học PCCC”.