Bộ môn ngoại ngữ tổ chức Hội thảo chuyên đề nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến năm học 2012-2013

Ngày 6/5/2013, Bộ môn Ngoại ngữ đã tổ chức hội thảo cấp đơn vị các chuyên đề nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến năm học 2012-2013.

Tới dự hội thảo có đồng chí Bùi Xuân Hòa – Phó Trưởng Phòng Nghiên cứu Khoa học và toàn thể giáo viên của Bộ môn Ngoại ngữ.

Trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm học 2012-2013, Bộ môn có đăng ký 4 chuyên đề nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến của các giáo viên sau:

Chuyên đề NCKH: “Nguyên tắc dịch thuật cấu trúc câu phi đối xứng trong văn bản khoa học kỹ thuật Anh – Việt” của đồng chí Đinh Thị Ánh Tuyết

Các sáng kiến cải tiến bao gồm: “Nghiên cứu thiết kế các hoạt động giao tiếp theo cặp, nhóm để nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh- Học phần 2 cho học viên trường Đại học PCCC” của đồng chí Trần Văn An

“ Sử dụng truyện ngắn trong giảng dạy và học tập tiếng Anh học phần 2 theo chương trình giảng dạy của trường đại học PCCC nhằm nâng cao các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết” của đồng chí Ngô Thị Hồng Hạnh

“Nghiên cứu thiết kế thiết kế các trò chơi tiếng Anh phục vụ giảng dạy và học tập ngữ pháp tiếng Anh cho học viên năm thứ nhất trường Đại học PCCC” của đồng chí Phạm Hà Ly và Trần Bảo Điệp.

Tác giả các chuyên đề và sáng kiến đã lần lượt trình bày nội dung cơ bản  và trả lời các câu hỏi của những người tham dự hội thảo. Các chuyên đề và sáng kiến đều được đánh  giá là có tính mới, tính khoa học, tính ứng dụng thực tiễn vào thực tế giảng dạy môn tiếng Anh tại trường Đại học PCCC góp phần nâng cao năng lực tiếng Anh của học viên trong trường.

Sau hội thảo này, các giáo viên trong Bộ môn sẽ tiến hành chấm điểm đánh giá các chuyên đề và sáng kiến để phục vụ nghiệm thu cấp trường.

Nhận thức được NCKH là một nhiệm vụ quan trọng của giáo viên giảng dạy đại học, thông qua công tác này mà chất lượng giảng dạy mới được nâng cao nên Bộ môn Ngoại ngữ đã luôn luôn động viên giáo viên, nhất là các giáo viên trẻ tích cực tích lũy kiến thức, xây dựng ý tưởng để ngày càng có nhiều giáo viên tham gia công tác NCKH hơn.

 

                                                                                    Ánh Tuyết

 

 

Bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ tại Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam
Nghiệm thu đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu, xây dựng phần mềm mô hình hóa đám cháy và các hoạt động dập tắt đám cháy tại kho bể chứa sản phẩm dầu mỏ”.
Đồng chí Đại uý Phạm Khắc Lịch bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Luật học