Khoa Cứu nạn cứu hộ: Tổ chức hội thảo 2 chuyên đề

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2012 -2013 và nhiệm vụ NCKH, chiều ngày 16/5/2013, Khoa Cứu nạn cứu hộ đã tổ chức Hội thảo góp ý chuyên đề nghiên cứu khoa học của các đồng chí:  trung úy Nguyễn Văn Cần; trung úy Ngô Văn Nam và đại úy Kiều Tuấn Anh.

Với chuyên đề “Xây dựng một số đội hình CNCH cơ bản nhà cao tầng và công trình ngầm”, tác giả Nguyễn Văn Cần đã đánh giá được thực trạng công tác huấn luyện kỹ thuật và đội hình CNCH  nhà cao tầng và các công trình ngầm cho cán bộ, chiến sỹ tại các đơn vị địa phương, qua đó xây dựng một số đội hình cơ bản trong công tác huấn luyện nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế hiện nay như: Đội hình triển khai CNCH tại tầng hầm 1; tầng hầm 2 hay các đội hình cứu người bị nạn ở trên cao v.v…

Với chuyên đề “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thang móc đa tác dụng”, nhóm tác giả gồm Trung úy Ngô Văn Nam và Đại úy Kiều Tuấn Anh đã thiết kế và chế tạo thành công thang móc đa tác dụng nhằm phục vụ công tác giảng dạy, học tập và công tác CNCH thực tế tại hiện trường. Đây là sản phẩm thang móc đầu tiên được nghiên cứu và chế tạo tại Việt Nam.

Đồng chí thiếu tá Nguyễn Trung Kiên đã tập trung các ý kiến của các giáo viên xoay quanh các nội dung cốt lõi và những điểm nổi bật của hai chuyên đề. Các đồng chí tham gia hội nghị đánh giá cao tính sáng tạo, tính mới, tính khoa học cũng như tính ứng dụng thực tiễn của các chuyên đề nêu trên. Đồng thời đã đóng góp nhiều ý kiến để các chuyên đề được hoàn thiện hơn.

Kết thúc cuộc họp, đồng chí Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên kết luận cả hai chuyên đề đều đạt được các yêu cầu của hoạt động NCKH nói chung cũng như các tiêu chí sáng kiến cải tiến kỹ thuật nói riêng từ đó đề xuất đưa lên hội đồng NCKH nhà trường thẩm định.

Đức Dũng – Văn Hân

 

Bộ môn Mác-Lênin và Khoa học xã hội nhân văn tổ chức Hội thảo chuyên đề “Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn lý luận chính trị”
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SỸ: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phòng cháy và chữa cháy tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Nghiệm thu chuyên đề nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến năm học 2016 – 2017 của Phòng Quản lý học viên