Phòng Quản lý học viên Trường Đại học PCCC Cơ sở 3 tổ chức thảo luận chuyên đề sáng kiến năm 2013 – 2014.

Đến dự và chỉ đạo hội thảo có đồng chí Đại tá, Tiến sỹ Nguyễn Xã Hội – Phó hiệu trưởng nhà trường. Sau khi nghe đồng chí Thạc sỹ Bùi Đức Thịnh trình bày báo cáo sơ bộ kết quả nghiên cứu đã có 4 ý kiến phát biểu thảo luận, bổ sung đóng góp ý kiến cho chuyên đề như:

         Phải đánh giá sâu thêm tình hình thực trạng QLHV cơ sở 1, cơ sở 2.

         Nêu rõ nguyên nhân dẫn tới học viên vi phạm, củng cố cơ sở lý luận.

         Đưa thêm một số giải pháp để bổ sung thêm các giải pháp của chuyên đề.

         Đánh giá kết quả khi lồng ghép các giải pháp trong chuyên đề vào học kỳ I năm học 2013 – 2014 tại cơ sở 3.

Nghe các ý kiến thảo luận đồng chí Th.s Bùi Đức Thịnh đã tiếp thu ý kiến

Đóng góp và sẽ sửa đổi bổ sung nội dung chuyên đề giúp chuyên đề được hoàn thiện hơn để nộp lại cho phòng QLHV của nhà trường tiến hành nghiệm thu.

 

Thanh Hải – Trịnh Thảo

 

Khoa Phòng cháy tổ chức hội thảo chuyên đề giảng dạy tình huống nghiệp vụ “Phòng cháy quá trình sơn vật liệu” .
Giảng viên trường Đại học PCCC bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Liên Bang Nga
Học viên cao học khóa 2 – trường Đại học PCCC bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ.