Giáo viên Khoa chữa cháy thực hiện hội giảng cấp khoa

Tới dự có các đồng chí đại diện các đơn vị như phòng Quản lý đào tạo, phòng Quản lý học viên, đồng chí  Đại tá Bùi Trọng Đổng nguyên Trưởng Khoa 3 là thành viên trong hội đồng đánh giá Hội giảng, giáo viên các khoa bộ môn, giáo viên khoa Chữa Cháy và 20 học viên lớp D26B.

 

 

Tổ chức hội giảng cấp khoa học kỳ II năm học 2013-2014, Khoa Chữa cháy có 4 đồng chí tham gia, trong đó có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh thực hiện bài dạy giỏi “Công tác cứu người bị nạn ở đám cháy” thuộc học phần “Những vấn đề cơ bản của chiến thuật chữa cháy”; 03 đồng chí thực hiện giờ dạy giỏi gồm: đồng chí Lê Việt Hải giảng bài “Huấn luyện tâm lý và huấn luyện chiến thuật chữa cháy”  cũng thuộc học phần “Những vấn đề cơ bản của chiến thuật chữa cháy”, đồng chí Bùi Văn Hà giảng bài “Các căn cứ xây dựng phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”, đồng chí Đỗ Hòa giảng bài “Chữa cháy chợ và trung tâm thương mại” đều thuộc học phần “Chiến thuật chữa cháy một số cơ sở kinh tế văn hóa xã hội”.

Với sự kết hợp giữa các phương pháp giảng dạy trong quá trình trình bày nội dung bài giảng nhằm đem lại hiệu quả cao nhất như các phương pháp: Nêu vấn đề, phân tích, trao đổi, diễn giải, quy nạp, phát vấn, thảo luận; có sự kết hợp giữa sử dụng máy chiếu và bảng viết buổi hội giảng đã lôi kéo được sự tham gia tích cực của học viên, kích thích được tính độc lập, sáng tạo của từng cá nhân. Buổi hội giảng còn giúp giáo dục ý thức, rèn luyện tâm lý chữa cháy, lòng dũng cảm cho học viên.

Buổi hội giảng kết thúc thành công, đã được các đại biểu và giáo viên trong Khoa đánh giá cao cùng với sự hưởng ứng nhiệt tình của các học viên trong lớp.

 

 

                                                           

  Xuân Linh Nguyễn Nga. 

THÔNG TIN LUẬN VĂN: Giải pháp nâng cao hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các chợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học của sinh viên
Bộ môn Mác – Lênin và KHXHNV: Tổ chức toạ đàm về phương pháp học tập, thi các môn lý luận chính trị và XHNV cho học viên khoá D27.