Khoa Chữa cháy tiếp tục Hội thảo ngân hàng câu hỏi thi và bộ đề thi kết thúc học phần

Đồng chí Trung tá, TS. Nguyễn Minh Khương – Trưởng Khoa Chữa cháy chủ trì buổi Hội thảo, cùng với sự tham gia của các đồng chí giáo viên trong Khoa.

 

 

Trước đó có 05 ngân hàng câu hỏi thi của 05 học phần đã được nghiệm thu trước Khoa. Các học phần môn học hệ Trung cấp được Hội thảo trong thời gian này gồm: học phần Chiến thuật chữa cháy các cơ sở xăng dầu, khí; học phần Chiến thuật chữa cháy phương tiện và cơ sở giao thông vận tải; học phần Chữa cháy trong điều kiện đặc biệt; học phần Kỹ thuật cá nhân và đội hình chữa cháy cơ bản. Tại các buổi Hội thảo, các đồng chí đảm nhiệm biên soạn ngân hàng câu hỏi, bộ đề thi các học phần môn học được phân công đã trình bày và báo cáo trước toàn thể giáo viên Khoa về nội dung, hình thức, phương án tính điểm, tính thời gian của mỗi mức câu hỏi, mỗi bộ đề. Các đồng chí giáo viên Khoa đã tham gia nhận xét, đánh giá góp ý, chỉ ra những ưu điểm, tồn tại để các giáo viên chỉnh sửa, bổ sung đảm bảo chất lượng của ngân hàng câu hỏi thi.

Tại buổi Hội thảo, đồng chí trưởng khoa đánh giá cao những cố gắng của các giáo viên tham gia biên soạn ngân hàng câu hỏi thi và bộ đề thi cũng như những ý kiến đóng góp, xây dựng của các giáo viên Khoa. Ngân hàng câu hỏi, bộ đề thi các môn học chuyên ngành Chữa cháy mà Khoa đảm nhận biên soạn về cơ bản đã hoàn thành và đã được thảo luận trước Khoa mang tính khoa học, logic, hợp lý về nội dung, hình thức theo các mức câu hỏi nhớ; hiểu, vận dụng; sáng tạo cho các cấp học.

Đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh, những nội dung cần bổ sung, sửa chữa trong hệ thống ngân hàng câu hỏi, bộ đề thi của từng học phần môn học như: Câu hỏi phải làm rõ nghĩa, đáp án phải trả lời thẳng vào vấn đề, mỗi ý trả lời ứng với 0,25 điểm nên không được quá dài; câu hỏi và bài tập vận dụng và sáng tạo đối với một số môn học hệ trung học phải giảm bớt độ khó để phù hợp với học lực của học viên; yêu cầu các giáo viên trực tiếp biên soạn ngân hàng câu hỏi, bộ đề thi phải nhanh chóng tiến hành sửa chữa, bổ sung kịp thời những nội dung được thống nhất tại buổi hội thảo và hoàn thành việc biên soạn ngân hàng câu hỏi, bộ đề thi theo đúng tiến độ; đảm bảo khoa học về nội dung và hình thức để Hội đồng nhà trường thẩm định và đưa vào sử dụng.

Huyền Trang – Minh Thi

 

Nghiệm thu hai bài giảng của Bộ môn Pháp luật & Nghiệp vụ Công an
Họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Nghiên cứu xác định diện tích cháy loang và biên dạng cơ bản của đám cháy xảy ra khi tiến hành bơm rót nhiên liệu ở cửa hàng xăng dầu”
Quy định về tổ chức và hoạt động nghiên cứu khoa học; Nghiên cứu khoa học của sinh viên; Biên soạn giáo trình tài liệu dạy học của trường Đại học PCCC