Hội thảo đề tài khoa học cấp bộ

 

Tại buổi hội thảo, Ban chủ nhiệm đã trình bày nội dung và sản phẩm khoa học của chuyên đề là phần mềm mô hình hóa các tình huống cháy và các dạng đám cháy trên bể chứa sản phẩm dầu mỏ. Các nhà khoa học tham gia buổi hội thảo đã đóng góp rất nhiều ý kiến khách quan và nghiêm túc về mặt chuyên môn như chiến thuật chữa cháy, công nghệ thông tin… để đề tài đạt được hàm lượng khoa học cao hơn.

 

Cuối buổi hội thảo, đồng chí chủ tịch Hội đồng kết luận: Đối chiếu với hợp đồng nghiên cứu đã ký với cơ quan chủ quản, hiện nay các nội dung nghiên cứu của đề tài đang được thực hiện vượt tiến độ đề ra. Tuy nhiên, để sản phẩm cuối cùng của đề tài đạt được các yêu cầu khoa học như đã đăng ký trong thuyết minh và hợp đồng thì Ban chủ nhiệm đề tài cần tiếp tục đầu tư thêm về cơ sở lý luận của các vấn đề nghiên cứu, cần xây dựng kịch bản cụ thể, chi tiết, bám sát thực tế để phần mềm mô phỏng các tình huống cháy đạt hiệu quả cao, tăng tính thuyết phục, đáp ứng yêu cầu của một đề tài khoa học cấp bộ.

 

Với sự cố gắng, nỗ lực cũng như trình độ chuyên môn của Ban chủ nhiệm, sản phẩm khoa học của đề tài chắc chắn sẽ được nghiên cứu thành công và có thể ứng dụng vào thực tiễn công tác giảng dạy, học tập các môn học chuyên ngành của Trường Đại học PCCC, đồng thời hỗ trợ công tác xử lý sự cố cháy, nổ tại các bể chứa sản phẩm dầu mỏ.

 

                        Hồng Hạnh 

Thiết bị thở tuần hoàn mạch kín công nghệ mới
Giáo viên trường Đại học PCCC bảo vệ thành công luận văn Thạc sỹ tại Cộng hòa Belarus
Hội thảo quốc tế “Các hệ thống đảm bảo an toàn” tại Học viện PCCC Liên Bang Nga