Khoa Tự động và PTKT PCCC: Hội thảo chuyên đề nghiên cứu khoa học năm học 2013 – 2014.

 

Đồng chí Thiếu  tá, ThS. Nguyễn Đức Ánh, Phó trưởng Khoa – phụ trách chủ trì buổi hội thảo. Đến dự hội thảo có toàn thể các giáo viên của Khoa tham gia. Hai chuyên đề NCKH do các giáo viên trong Khoa đảm nhiệm bao gồm: Chuyên đề “Nghiên cứu xây dựng bộ ký hiệu các thiết bị sử dụng trong bản vẽ thiết kế hệ thống báo cháy vàc hữa cháy tự động” do nhóm tác giả KS. Hoàng Đức Hạnh và KS. Nguyễn Thị Quỳnh Phương, thuộc tổ Báo cháy và chữa cháy tự động thực hiện. Chuyên đề “Mô phỏng một số hệ thống đặc chủng của xe và máy bơm chữa cháy trên máy tính” do nhóm tác giả KS Nguyễn Tiến Sơn và ThS Nguyễn Tiến Thành, thuộc tổ Ô tô và máy bơm chữa cháy thực hiện.

 

 

Các thành viên dự hội thảo đóng góp ý kiến về các nội dung nghiên cứu. Về chuyên đề thứ nhất, do tổ Báo cháy và chữa cháy tự động thực hiện, các ý kiến đóng góp tập trung chủ yếu vào nội dung chương 3, về cơ sở xây dựng nên bộ ký hiệu của các thiết bị báo cháy và chữa cháy tự động, đồng thời cũng đóng góp về việc sử dụng các ký hiệu trên sau khi đề tài hoàn thành. Chuyên đề thứ hai, các ý kiến đóng góp chủ yếu vào chương 2, mô tả các công việc xây dựng các hệ thống đặc chủng trên máy tính, đồng thời đề nghị nhóm tác giả bổ sung thêm phần hoạt động của các mô hình trên máy tính. Các nhóm nghiên cứu đã tiếp thu và giải trình các vấn đề liên quan đến chuyên đề.

 

Căn cứ theo hợp đồng nghiên cứu, các chuyên đề NCKH sẽ hoàn thành trong tháng 5 năm 2014, theo đánh giá của đồng chí chủ trì hội thảo, đến nay các chuyên đề đã cơ bản hoàn thành, các nhóm nghiên cứu cần chỉnh sửa một số nội dung đã được thống nhất trong buổi hội thảo để sớm nghiệm thu đề tài đúng theo tiến độ đề ra.

 

 

Lê Sinh Hồi

Khoa tự động và phương tiện kỹ thuật PCCC: Hội thảo tài liệu giảng dạy
THÔNG TIN LUẬN VĂN: Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đối với các kho trong Cảng Hà Nội.
Giảng viên Khoa Phòng cháy tham gia Hội nghị khoa học “Ứng dụng khoa học và công nghệ vào quá trình hội nhập quốc tế”.