Khoa Tự động và PTKT PCCC: Nghiệm thu sáng kiến khoa học năm học 2013 – 2014.

 

Tới dự và chủ trì buổi nghiệm thu có đồng chí Đại tá, Tiến sỹ Vũ Văn Bình – Phó Hiệu trưởng; Đồng chí Đại úy, ThS.  Đặng Trung Khánh, Phó trưởng phòng Quản lý khoa học và đào tạo sau đại học cùng toàn thể các giáo viên của Khoa tham gia. Hai sáng kiến khoa học do các giáo viên trong Khoa đảm nhiệm bao gồm: “Nghiên cứu xây dựng bộ ký hiệu các thiết bị sử dụng trong bản vẽ thiết kế hệ thống báo cháy vàc chữa cháy tự động” do nhóm tác giả KS. Hoàng Đức Hạnh và KS. Nguyễn Thị Quỳnh Phương, thuộc tổ Báo cháy và chữa cháy tự động thực hiện. Sáng kiến “Mô phỏng một số hệ thống đặc chủng của xe và máy bơm chữa cháy trên máy tính” do nhóm tác giả KS Nguyễn Tiến Sơn và ThS Nguyễn Tiến Thành, thuộc tổ Ô tô và máy bơm chữa cháy thực hiện.

 

 

 

Nội dung sáng kiến thứ nhất, do giáo viên tổ Báo cháy và chữa cháy tự động thực hiện, được tóm tắt như sau: Hiện nay các ký hiệu trên bản vẽ kỹ thuật về hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động thường được sử dụng khác nhau, không thống nhất. Tiêu chuẩn TCVN 5040 – 1990 “Thiết bị phòng cháy và chữa cháy – Ký hiệu hình vẽ dùng trong sơ đồ PCCC – Yêu cầu kỹ thuật” đã có quy định về một số hình vẽ cơ bản như: đầu báo cháy, dây dẫn, trung tâm báo cháy… Tuy nhiên, so với thực tế các thiết bị đang được lắp đặt hiện nay thì theo quy định của tiêu chuẩn còn thiếu nhiều ký hiệu. Trên cơ sở Tiêu chuẩn NFPA 170 “Standard for fire safety and emergency symbols” của Mỹ và tham khảo một số tiêu chuẩn nước ngoài khác, nhóm nghiên cứu đã đề xuất xây dựng bộ ký hiệu chuẩn, sử dụng trên bản vẽ kỹ thuật đối với các thiết bị của hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động. Bộ ký hiệu này được đề xuất thống nhất sử dụng trong giảng dạy các môn học có liên quan đến hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động tại Trường Đại học PCCC.

 

Qua phần trình bày của tác giả, các thành viên tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến để các nội dung trong sáng kiến được hoàn thiện hơn. Đây được đánh giá là sáng kiến có tính thực tiễn và ứng dụng cao. Sau khi nghiệm thu và được sự đồng ý của nhà trường, Khoa 1 sẽ đưa bộ ký hiệu vào giảng dạy tại trường Đại học PCCC. 

 

Về sáng kiến do nhóm thứ hai thực hiện, nội dung chủ yếu tập trung vào sử dụng phần mềm Solidworks 2011, mô phỏng bằng hình 3D chuyển động các chi tiết và hệ thống đặc chủng trên xe chữa cháy phục vụ giảng dạy môn học “Ô tô và máy bơm chữa cháy” và một số môn học có liên quan đến phương tiện xe và máy bơm chữa cháy. Kết quả của sáng kiến đã mô phỏng được hơn 60 chi tiết và 1 hệ thống đặc chủng, các hình và chi tiết đảm bảo mô tả chính xác cấu tạo của các thiết bị và sinh động, giúp cho người học dễ hiểu, dễ nhớ, đồng thời thuận lợi cho công tác giảng dạy trong điều kiện không có thiết bị thực hành, như giảng dạy tại các địa điểm ngoài Trường Đại học PCCC.

 

Các ý kiến đóng góp đánh giá cao kết quả nội dung sáng kiến, góp ý thêm về phạm vi thực hiện sáng kiến cũng như hoàn thành một số nội dung theo dự kiến khi đăng ký sáng kiến. Sau khi hoàn thiện, kết quả của sáng kiến sẽ được ban hành trong nhà trường để giáo viên học viên và cán bộ nghiên cứu có thể sử dụng.

 

Căn cứ theo hợp đồng nghiên cứu, các sáng kiến khoa học sẽ hoàn thiện và kết thúc trong tháng 5 năm 2014, theo đánh giá của đồng chí chủ trì hội thảo, các sáng kiến đã cơ bản hoàn thành, các nhóm nghiên cứu cần chỉnh sửa một số nội dung đã được thống nhất trong buổi nghiệm thu, tiến hành các thủ tục thanh lý hợp đồng, để sớm đưa nội dung các sáng kiến phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

                                                                                      

 

 Lê Sinh Hồi 

Bộ môn Quân Sự Võ Thuật – Thể dục thể thao tổ chức hội thảo khoa học
Bộ môn Khoa học cơ bản: Hội thảo nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở.
THÔNG BÁO: THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÓA 7