Phòng Quản lý học viên: Nghiệm thu chuyên đề khoa học năm học 2013 – 2014.

 

Hai chuyên đề khoa học do các cán bộ trong Phòng đảm nhiệm bao gồm: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập của học viên năm đầu hệ đại học trường Đại học PCCC” do nhóm tác giả Bùi Văn HạnhPhạm Thành Trung thực hiện. Chuyên đềMột số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao công tác đảm bảo ANTT góp phần làm giảm tỉ lệ vi phạm của học viên tại Cơ sở 2 – Lương Sơn – Hòa Bình” do nhóm tác giả Nguyễn Tiến MạnhTrần Quang Vịnh thực hiện.

 

Nội dung chuyên đề thứ nhất được tóm tắt như sau: trong những năm gần đây, kết quả học tập của học viên năm nhất của trường ta đang có dấu hiệu đi xuống mà điển hình là tỉ lệ khá giỏi của học viên khóa D29 chỉ có 9.48%. Từ thực tiễn như thế chuyên đề đã đi sâu vào các nhiệm vụ như: nghiên cứu đánh giá thực trạng sinh viên năm đầu hệ đại học; nghiên cứu tìm ra các nguyên nhân dẫn đến kết quả học tập ngày càng thấp đi; từ đó đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục và nâng cao chất lượng học tập cho các khóa tiếp theo.

Qua phần trình bày của nhóm tác giả, các thành viên hội đồng đánh giá chuyên đề có tính thực tiễn cao có khả năng áp dụng cho các lớp học viên khóa sau, tuy nhiên các thành viên cũng đưa ra nhiều ý kiến góp ý để các nội dung trong chuyên đề được hoàn thiện hơn.

 

Về chuyên đề do nhóm thứ hai thực hiện, nội dung chủ yếu tập trung vào vấn đề ANTT xung quanh khu vực Cơ sở 2 đóng quân. Nhóm nghiên cứu đã trình bày thực trạng tình hình cơ sở 2 hiện nay theo những nội dung về giữ gìn ANTT; các yếu tố bên trong và bên ngoài trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề đảm bảo ANTT trên sở 2; các giải pháp nhằm đảm bảo ANTT từ đó làm giảm tỉ lệ vi phạm của học viên trường như có hệ thống tường rào ngăn cách giữa Trường và Trung tâm lái xe; tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn nhằm pháp hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm của học viên, phát huy tinh thần tự giác và phát giác trong toàn khối học viên…

 

Các ý kiến đóng góp đánh giá cao kết quả nội dung chuyên đề, góp ý thêm về phạm vi thực hiện chuyên đề. Sau khi hoàn thiện, kết quả của chuyên đề sẽ được ban hành trong nhà trường để giáo viên học viên và cán bộ nghiên cứu có thể sử dụng.

 

Căn cứ theo kế hoạch nhà trường, các chuyên đề khoa học sẽ hoàn thiện và kết thúc trong tháng 5 năm 2014, theo đánh giá của đồng chí chủ trì hội thảo, các chuyên đề đã cơ bản hoàn thành, các nhóm nghiên cứu cần nhanh chóng chỉnh sửa một số nội dung đã được thống nhất trong buổi nghiệm thu, tiến hành các thủ tục theo quy định.

 

 

     Bá Phúc – Thanh Nguyên

Kết quả Nghiên cứu Khoa học và Thi viết Chuyên đề khoa học sinh viên năm học 2011 – 2012
Hội thảo Khoa học lần thứ 41 “Các trường Đại học kỹ thuật với sự phát triển bền vững kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Ninh”.
Khoa Phòng cháy hội thảo tập bài giảng xử lý vi phạm trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy