Tìm hiểu Tiêu chuẩn cấp nước chữa cháy cho công trình cao tầng của Liên Bang Nga

Hệ thống cung cấp nước chữa cháy là một trong những hệ thống kỹ thuật, nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình, nó còn có ý nghĩa hơn đối với các loại nhà cao tầng, khi mà phương tiện chữa cháy của các đội chữa cháy chuyên nghiệp chỉ phát huy tốt khả năng chiến thuật ở chiểu cao tối đa 30 – 40m, vì vậy đối với nhà cao tầng, đây là hệ thống bắt buộc phải lắp đặt để đảm bảo cung cấp nước trong quá trình chữa cháy. Để có sự thống nhất, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc gia Liên Bang Nga kết hợp với Công ty TNHH ISJS – Consalt đã soạn thảo vào xây dựng Tiêu chuẩn có mã số NOP 2.15.71 – 2012 “Nhà cao tầng – Hệ thống cấp thoát nước, chữa cháy bằng nước – Yêu cầu thiết kế, lắp đặt”, Đây là một trong những tiêu chuẩn quan trọng về hệ thống kỹ thuật của nhà cao tầng, được áp dụng rộng rãi tại Liên Bang Nga.

 

 

Hệ thống cung cấp nước chữa cháy

 

Tiêu chuẩn NOP 2.15.71 – 2012 được Hiệp hội các nhà kiến trúc sư và những Nhà thiết kế xây dựng giới thiệu vào tháng 3 năm 2012, Hội đồng Tiêu chuẩn hóa Liên Bang Nga phê chuẩn vào tháng 6 năm 2012 và bắt đầu có hiệu lực từ thời điểm này.

Tiêu chuẩn NOP 2.15.71 – 2012 áp dụng cho hệ thống nước cấp nước, thoát nước và chữa cháy các tòa nhà, công trình cao tầng  bao gồm nhà đơn chức năng và đa chức năng, áp dụng cho các công trình công cộng cao trên 55 m và các tòa nhà chung cư cao hơn 75 mét, đồng thời Tiêu chuẩn này cũng là cơ sở tính toán và tài liệu tham khảo cho thiết kế, lắp đặt các hệ thống kỹ thuật đặc biệt thuộc hệ thống cấp nước, thoát nước và chữa cháy cho các công trình có chiều cao dưới 55 m.

Ngoài phần Giới thiệu, Tài liệu tham khảo, Tiêu chuẩn NOP 2.15.71 – 2012 gồm 8 nội dung chính và 3 phụ lục:

1. Phạm vi áp dụng

2. Tài liệu viện dẫn

3. Thuật ngữ và định nghĩa, ký hiệu và chữ viết tắt

4. Cơ sở và những nguyên tắc cơ bản của các quy định trong Tiêu chuẩn

5. Cung cấp nước và hệ thống chữa cháy bằng nước

6. Trạm bơm chữa cháy

7. Hệ thống thoát nước bên trong công trình

8. Điều kiện áp dụng và biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy

Phụ lục A. Tiêu chuẩn sử dụng nước sinh hoạt

Phụ lục B. Kinh phí cấp nước và các thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt

Phụ lục V. Lưu lượng nước chữa cháy bên trong nhà và công trình

 

Hiện tại Tiêu chuẩn NOP 2.15.71 – 2012 được sử dụng trong tính toán thiết kế, lắp đặt và kiểm tra hệ thống cung cấp nước chữa cháy cho các công trình cao tầng tại Liên Bang Nga. Theo các chuyên gia đánh giá, các quy định của Tiêu chuẩn có mức độ cao tương đương với các Tiêu chuẩn về hệ thống kỹ thuật của các nước trong EU. Trong điều kiện tại Việt Nam chưa có tiêu chuẩn nào quy định riêng cho hệ thống cung cấp nước chữa cháy các công trình cao tầng, việc biên dịch Tiêu chuẩn NOP 2.15.71 – 2012 sang tiếng Việt phục vụ giảng dạy và nghiên cứu về hệ thống cung cấp nước chữa cháy cho các công trình cao tầng tại Việt Nam là rất cần thiết.

 

Lê Sinh Hồi ( K1)

 

 

Hội thảo Câu lạc bộ các trường Đại học kỹ thuật với sự phát triển bền vững của thành phố Đà Nẵng
Tham gia Hội thảo Khoa học kỹ thuật lần thứ 42 năm 2013
Khoa Tự động và Phương tiện kỹ thuật – Tổ chức Hội thảo giáo trình tài liệu dạy học