Hội thảo khoa học “Thực trạng và định hướng phát triển của Trung tâm Lưu trữ và Thư viện Trường Đại học PCCC”

 

Tham dự Hội thảo có các đồng chí: Đại tá, PGS. TS Vũ Văn Bình – Phó Hiệu trưởng, Đại tá Phạm Văn Năm – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC; Thiếu tá Trần Xuân Tân – Trưởng Phòng 2, Cục Đào tạo (X14);  đại diện lãnh đạo các Học viện, Trường CAND, lãnh đạo các đơn vị, cán bộ, giáo viên và học viên Trường Đại học PCCC.

 

Đ/c Đại tá, TS. Vũ Văn Bình – Phó Hiệu trưởng phát biểu tại Hội thảo

 

Tại Hội thảo, đồng chí Đại tá, PGS. TS. Vũ Văn Bình đã trình bày báo cáo tổng quan về thực trạng và định hướng phát triển của trung tâm Lưu trữ và Thư viện Trường Đại học PCCC. Qua báo cáo tổng quan có thể thấy rằng: Hiện nay, cơ sở vật chất và các trang thiết bị của Trung tâm Lưu trữ và Thư viện còn hạn chế, chưa đáp ứng đủ nhu cầu trong công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập của cán bộ, giáo viên và học viên nhà trường. Trong tình hình đó, Đảng ủy – Ban Giám hiệu nhà trường đã xác định, định hướng, chiến lược và các biện pháp phát triển công tác thông tin khoa học, tư liệu  của Trung tâm Lưu trữ và Thư viện để bắt kịp với sự phát triển chung của nhà trường.

 

 Các đại biểu tham dự Hội thảo 

 

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã đưa ra những ý kiến tham luận như: Đánh giá về hệ thống hóa các văn bản pháp quy của Nhà nước, Bộ Công an và của Nhà trường có liên quan đến hoạt động của trung tâm Lưu trữ và Thư viện; Thực trạng, những kết quả đạt được, tồn tại của công tác thông tin khoa học, tư liệu, thư viện phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học; Tổ chức biên chế, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, phục vụ của Trung tâm; Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ; Đánh giá về cơ sở vật chất, điều kiện hoạt động của Trung tâm Lưu trữ và Thư viện ; Mục tiêu, nội dung và biện pháp củng cố, phát triển của Trung tâm Lưu trữ và Thư viện trong thời gian tới,… Các ý kiến đóng góp đã nêu bật được những tồn tại, khó khăn trong quá trình xây dựng và sử dụng thư viện hiện nay, từ đó đưa ra những định hướng phát triển của thư viện trong tương lai. 

 

 

Đ/C Đại tá Phùng Văn Công – Trưởng Phòng Hậu Cần phát biểu tham luận tại Hội thảo

 

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Thiếu tá Trần Xuân Tân cho rằng: Đây là một hoạt động thiết thực thể hiện trách nhiệm và sự tâm huyết của Trường Đại học PCCC đối với việc nâng cao hiệu quả trong công tác phát triển của Trung tâm Lưu trữ và Thư viện. Qua đây lãnh đạo Cục Đào tạo đã có nhiều thông tin hữu ích trong thực tiễn, giúp cho việc xây dựng phát triển hệ thống thư viện các trường CAND  phù hợp với thực tế áp dụng.

 

 

Học viên Nguyễn Phúc Hưng – Lớp D29A phát biểu tham luận tại Hội thảo

 

Cũng tại Hội thảo này, đồng chí Đại tá, PGS. TS.  Vũ Văn Bình đã tổng hợp những ý kiến đóng góp của các đại biểu về mục tiêu phát triển của thư viện Trường Đại học PCCC; đồng thời khẳng định rằng: Đây là dịp để các đại biểu tập trung tham gia thảo luận, nhằm đưa ra những ý kiến, giải pháp phù hợp làm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và công tác phát triển thư viện được chất lượng hơn, việc phát triển thư viện của nhà trường cần phải có những đổi mới về quy mô cũng như phương thức hoạt động. Để đáp ứng được nhu cầu trên, nhà trường sẽ tiếp tục quan tâm đến việc xây dựng cơ sở vật chất, cơ chế chính sách, nguồn nhân lực,… nhằm giúp cho thư viện của nhà trường ngày càng tiến tới chuyên nghiệp, hiện đại.

Trịnh Lan

 

 

 

Bảo vệ thành công Luận văn Thạc sỹ đề tài “Quá trình người nông dân Nam Định trở thành người công nhân trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hiện nay”
Tìm hiểu về Robot chữa cháy
Đồng chí Nguyễn Ngọc Quỳnh- Bộ môn Mác – Lênin và KHXHNV bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Triết học