Trường Đại học PCCC tổ chức nghiệm thu giáo trình giảng dạy hệ Đại học

 

Sau khi chủ tịch Hội đồng, Đại tá, TS. Nguyễn Xã Hội – Phó hiệu trưởng nêu mục đích, yêu cầu và quy trình nghiệm thu, Hội đồng đã nghe báo cáo biên soạn và giải trình tiếp thu các ý kiến đóng góp sau Hội thảo của nhóm tác giả, các ý kiến của phản biện của các chuyên gia trong lĩnh vực tự động và phương tiện PCCC&CNCH của cục C07 và của trường Đại học PCCC, đồng thời tiến hành thảo luận với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, xây dựng.

 

 

 

Kết luận buổi nghiệm thu, đồng chí chủ tịch Hôi đồng đã đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của nhóm tác giả và thống nhất:

 

Giáo trình “Hệ thống báo cháy tự động” được biên soạn trên cơ sở chương trình chi tiết môn học trong chương trình đào tạo trình độ đại học ngành PCCC&CNCH có kế thừa các nội dung kiến thức của các tài liệu đã ban hành của trường và cập nhật các công nghệ, kỹ thuật tiên tiến cũng như các văn bản quản lý nhà nước hiện hành. Giáo trình đáp ứng đầy đủ mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo; có nội dung khoa học, phù hợp với đối tượng đào tạo là học viên bậc Đại học. Nội dung sát với tình hình thực tế hiện nay. Kết cấu, bố cục logic, hợp lý, rõ ràng, tuân thủ theo thể thức của nhà trường và Bộ Công an quy định.

 

Kết thúc cuộc hội thảo, các thành viên hội đồng đã nhất trí nghiệm thu Giáo trình “Hệ thống báo cháy tự động”  để đưa vào sử dụng. Số phiếu nhất trí nghiệm thu 07/07 phiếu (Đạt 100%).

                 

                                                                                    Anh Tuấn (Khoa 1) – Trịnh Biên (P2)

Trường Đại học PCCC nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở
Khoa Tự động và Phương tiện kỹ thuật PCCC hội thảo tài liệu “Hướng dẫn thực hiện đồ án môn học Cung cấp nước chữa cháy”.
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN: Một số giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với khu công nghiệp việt nam – singapore 1 (vsip1) trên địa bàn tỉnh Bình Dương