Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ do Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy chủ trì nghiên cứu

Hội đồng nghiệm thu đề tài gồm 09 thành viên do Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Quang Trung – Phó Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an làm Chủ tịch Hội đồng. Tham gia thành viên Hội đồng có các nhà khoa học công tác tại các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Công an các địa phương: TP Hà Nội, TP Hải Phòng, tỉnh Lào Cai.

 

 

Hội đồng nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

 

 

do đồng chí Thiếu tá, TS Nguyễn Tuấn Anh – Phó trưởng khoa làm chủ nhiệm.

 

 

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt Ban chủ nhiệm đề tài, Thiếu tá, TS Nguyễn Tuấn Anh – Chủ nhiệm đề tài đã trình bày báo cáo tóm tắt về quá trình, kết quả nghiên cứu và một số nội dung cơ bản của Đề tài “Giải pháp giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân” bao gồm: Tổng quan về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; Những tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp xảy ra trong quá trình chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Cơ sở pháp lý để xác định tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; Đánh giá thực trạng tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân thời gian qua; Tham khảo kinh nghiệm tại một số quốc gia trên thế giới, đề xuất giải pháp giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong hoạt động chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân phù hợp với thực tiễn.

 

Đánh giá về kết quả nghiên cứu của đề tài, các thành viên Hội đồng nghiệm thu, đại biểu dự buổi nghiệm thu đều đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài, Ban chủ nhiệm đề tài là những giảng viên trẻ, tâm huyết với nghề nghiệp, say xưa nghiên cứu, sản phẩm đề tài đã bám sát với mục tiêu và yêu cầu đề ra. Các ý kiến của thành viên Hội đồng nghiệm thu và đại biểu đã bổ sung, góp ý vào một số nội dung còn hạn chế, thiếu xót trong đề tài để Ban chủ nhiệm nghiên cứu tiếp thu và hoàn thiện. Đồng thời, trên cơ sở nội dung đề tài, Hội đồng nghiệm thu gợi ý Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy đề xuất Bộ Công an cho phép tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ về công tác này, Ban chủ nhiệm đề tài nghiên cứu hoàn thiện nội dung đề tài để biên soạn sách chuyên khảo.

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Quang Trung – Phó Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an làm Chủ tịch Hội đồng nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của thành viên Hội đồng; đồng thời, đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị Ban chủ nhiệm tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng, đại biểu dự buổi nghiệm thu để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Đề tài, đưa kết quả nghiên cứu của Đề tài áp dụng vào thực tiễn.

Kết quả chấm điểm và đánh giá xếp loại Đề tài: Đề tài đạt loại Xuất sắc.

Hồng Hạnh – Văn Phong (P2) 

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các cơ sở may mặc trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Nghiệm thu chuyên đề NCKH, sáng kiến cải tiến của giáo viên Khoa Cứu nạn, cứu hộ
Khoa tự động và phương tiện kỹ thuật PCCC tổ chức Hội thảo chuyên đề NCKH.