Nghiệm thu sách chuyên khảo dành cho đào tạo trình độ Tiến sĩ

Theo đó, ngày 24/5/2019, Hội đồng thẩm định gồm 07 thành viên là những giảng viên, nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực PCC&CNCH đã tiến hành họp dưới sự chủ trì của đồng chí Đại tá, TS. Nguyễn Xã Hội – Phó Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng. Buổi họp nghiệm thu đã diễn ra rất nghiêm túc và chất lượng. Sau khi nghe Ban chủ nhiệm trình bày các nội dung chính của sách chuyên khảo và những vấn đề đã được chỉnh sửa theo góp ý của các chuyên gia trong những buổi hội thảo trước đó, các thành viên hội đồng đã lần lượt phát biểu, nhận xét, đánh giá, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện bản thảo sách chuyên khảo. Các ý kiến nhận xét, đánh giá đều cho rằng đây là một tài liệu phục vụ giảng dạy và nghiên cứu quan trọng đối với chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành PCCC&CNCH nên đòi hỏi phải có chất lượng, hàm lượng khoa học cao nhằm gợi mở, hướng dẫn người học phát hiện vấn đề và nghiên cứu giải quyết vấn đề thuộc lĩnh vực thanh tra, kiểm tra an toàn PCCC. Nhóm tác giả đã rất cố gắng nghiên cứu hoàn thành cuốn sách chuyên khảo với sự đầu tư đáng kể về thời gian và chất xám với kết cấu logic, có tính khoa học. Nội dung sách chuyên khảo vừa có tính khái quát vừa có những kiến thức nâng  cao và chuyên sâu về công tác thanh tra, kiểm tra an toàn PCCC.  Nhìn chung, cuốn sách được biên soạn bám sát mục tiêu đề ra, đáp ứng yêu cầu về hàm lượng khoa học cần đạt đối với tài liệu dạy học dành cho đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành PCCC&CNCH. Hội đồng thẩm định đã tiến hành bỏ phiếu nhất trí nghiệm thu sách chuyên khảo để ban hành đưa vào sử dụng./.

                                                          Hồng Hạnh (P2)

  

 

 

Nghiệm thu chuyên đề nghiên cứu khoa học, sáng kiến giáo viên Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ năm học 2016 – 2017
THÔNG TIN LUẬN VĂN: Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cửa hàng kinh doanh khí đốt trên địa bàn quản lý của Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 3 – Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội.
Đồng chí Thiếu tá Nguyễn Trường Phi bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ.