Đoàn TNCS HCM Trường ĐH PCCC: Tổ chức hội nghị triển khai công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2009 – 2010.

Ngày 13/11/2009 Đoàn TNCS HCM Trường ĐH PCCC đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2009 – 2010.

Đến tháng 9/2009, Trường ĐH PCCC có 1545 đoàn viên, sinh hoạt tại 29 Chi đoàn cơ sở trực thuộc. Trong năm học vừa qua công tác Đoàn và phong trào Thanh niên của nhà trường đã có nhiều nét khởi sắc, đã tổ chức thành công nhiều phong trào, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, sân chơi hấp dẫn cho các Đoàn viên thanh niên.
 
 
 
 
Sang năm học 2009-2010 trên cơ sở những thành quả đã đạt được, BCH Đoàn Trường ĐH PCCC đã đưa ra phương hướng công tác trong năm học này, trong đó tập trung một số công tác lớn sau: nâng cao chất lượng công tác giáo dục, phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt NCKH và phục vụ tốt” trong đoàn viên thanh niên, duy trì nâng cao chất lượng các hoạt động phong trào, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, tích cực đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, đẩy mạnh phong trào tình nguyện chung sức cộng đồng, làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng.
 
 
 Kết thúc hội nghị, các chi Đoàn đã tiến hành ký cam kết thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm học 2009 – 2010.
 
                                            Thanh Thủy
Đội Thông tin tuyên truyền cơ sở II hoạt động bước đầu có kết quả
Tưng bừng Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Lễ hội xuân hồng – Nơi kết nối những trái tim.