Báo cáo chuyên đề về đấu tranh ngăn chặn cháy lớn tại trường ĐH PCCC.

Ngày 22/9/2009 Trường ĐH PCCC đã tổ chức hội nghị báo cáo chuyên đề về đấu tranh ngăn chặn cháy lớn.

 Đ/c Đại tá Đoàn Hữu Thắng – Phó Cục trưởng C23 báo cáo chuyên đề về đấu tranh ngăn chặn cháy lớn tại trường ĐH PCCC.

Thay mặt lãnh đạo Cục C23, đồng chí Đại tá Đoàn Hữu Thắng – Phó Cục trưởng C23 đã báo cáo nội dung, kế hoạch số 518/C23-P4 của Cục Cảnh Sát PCCC, về việc triển khai kế hoạch đấu tranh và ngăn chặn cháy lớn. Hội nghị đề cập đến 4 nội dung chính: những vấn đề lý luận về cháy lớn và đấu tranh ngăn chặn cháy lớn; tình hình cháy lớn trong 5 năm gần đây những điều kiện và nguyên nhân dẫn đến cháy lớn; kế hoạch triển khai đấu tranh ngăn chặn cháy lớn của lực lượng CS PCCC.

Đây là một hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong việc tuyên truyền các hoạt động nghiệp vụ, đồng thời thông qua đó tạo ra sự gắn kết giữa môi trường đào tạo, nghiên cứu khoa học với thực tiễn chiến đấu của lực lượng cảnh sát PCCC trong tình hình hiện nay.
 
 
Thanh Thủy
Hội phụ nữ Trường ĐH PCCC tổ chức đi thăm quan cho chị em phụ nữ nhà trường
Lễ tổng kết năm học 2014 – 2015 khối học viên cơ sở 1
Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).