Thăng cấp bậc hàm và nâng lương cho cán bộ chiến sỹ năm 2011.

Ngày 01/8/2011, Trường Đại học PCCC đã tổ chức công bố Quyết định nâng cấp bậc hàm và nâng lương cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên công an theo quy định của ngành Công an. 

Đồng chí Đại tá, TS Đỗ Ngọc Cẩn – Hiệu trưởng nhà trường trao quyết định cho các đồng chí thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá
Trong năm 2011, Hội đồng xét lương Trường Đại học PCCC đã tiến hành xét duyệt cho 190 đồng chí đủ điều kiện thăng cấp, nâng lương năm 2011. Trong tổng số 190 đồng chí có 179 đồng chí sỹ quan nghiệp vụ và 11 đồng chí sỹ quan chuyên môn kỹ thuật. Trong đó, Bộ Công an đã ký các Quyết định nâng lương cho 2 đồng chí Đại tá lên hệ số 8,40; thăng cấp hàm Đại tá cho 1 đồng chí; nâng lương hệ số 8,10 cho 2 đồng chí Thượng tá và thăng cấp bậc hàm Thượng tá cho 4 đồng chí. Tổng cục XDLL CAND đã ký các Quyết định nâng lương cho 4 đồng chí Trung tá lên hệ số 7,40 và 7,0 và thăng cấp bậc hàm Trung tá cho 5 đồng chí, cấp bậc hàm Thiếu tá cho 7 đồng chí, cấp bậc hàm Đại úy cho 7 đồng chí; cấp bậc hàm Thượng úy cho 13 đồng chí;  Thăng cấp bậc hàm Trung tá cho 1 đồng chí sỹ quan CMKT và 1 đồng chí Đại úy CMKT được nâng lương lên 6,20. Và Trường Đại học PCCC đã ký các Quyết định thăng cấp bậc hàm cho 114 đồng chí sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và 9 đồng chí sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật; nâng bậc lương cho 20 đồng chí hiện đang là công nhân viên công an và nhân viên hợp đồng.
 

PV

Trường Đại học PCCC trao tặng máy sát khuẩn tay khô tự động SQ3 cho Bệnh viện K
Hội thảo nâng cao chất lượng học tập của học viên trường Đại học PCCC
Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021) và 65 năm Ngày Truyền thống Đoàn Thanh niên Bộ Công an (1956 – 2021)