Đảng ủy tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Thực hiện chỉ thị số 01-CT/TW ngày 17/3/2011 của Bộ Chính trị; kế hoạch số 10-KH/ĐUCA-X11 ngày 27/6/2011 của Đảng uỷ CATW và kế hoạch số 196-KH/ĐU(X12) ngày 30/6/2011 của Đảng uỷ Tổng cục III về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI trong Đảng bộ Tổng cục.

Ngày 03/8/2011, Đảng uỷ Trường Đại học PCCC tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI trong Đảng bộ Trường cho đối tượng là đảng viên và toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

Đồng chí PGS.TS Ngô Văn Thạo, Vụ trưởng Vụ lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương trình bầy các chuyên đề trong hội nghị.
 
Tham dự Hội nghị có: đồng chí Đại tá, TS.Vũ Văn Bình, Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí PGS.TS Ngô Văn Thạo, Vụ trưởng Vụ lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương (Báo cáo viên); các đồng chí lãnh đạo các đơn vị Khoa, Phòng, Bộ môn, Trung tâm, QLDA, Tạp chí và toàn thể đảng viên, cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường.
 
 
Đồng chí Đại tá, TS Vũ Văn Bình, Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng đã phát biểu khai mạc Hội nghị và nêu rõ mục đích của việc học tập, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức, hành động theo đường lối, chủ trương một cách đúng đắn và toàn diện, củng cố, phát huy tốt sức mạnh chung, thúc đẩy phong trào thi đua giảng dạy và học tập, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của toàn thể cán bộ, chiến sỹ trường Đại học PCCC.
 
Đồng chí PGS.TS Ngô Văn Thạo, Vụ trưởng Vụ lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Trung ương trực tiếp giảng dạy các chuyên đề tại Hội nghị với những nội dung: Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020; Cương lĩnh Xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung và phát triển năm 2011); Báo cáo chính trị Ban chấp hành Trung ương trình Đại hội XI và Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua Đại hội XI.
 
Thông qua Hội nghị, toàn thể cán bộ, chiến sỹ trường Đại học PCCC đã có điều kiện tìm hiểu và đưa nghị quyết vào thực tế, thể hiện sự tin tưởng và quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động tại đơn vị đang công tác.
 
PV.

 

Lễ Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2021) và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2021)
Đội chữa cháy và CNCH học tập nhà trường tham gia chữa cháy tại chung cư 190 Nguyễn Tuân – Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội.
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2011.